Realizácia

Realizácia

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava
Tel: +421 2 4820 4800
IČO: 35733209
DIČO: 2020228903

Informácie na týchto webových stránkach sú priebežne monitorované a aktualizované. Poskytovateľ ani MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah ani záruku aktuálnosti, správnosti a úplnosti lokalít, ktoré sú spojené hypertextovými odkazmi.

Obsah a štruktúra tejto webovej stránky sú chránené autorskými právami. Informácie alebo dáta, najmä textov, časti textov a obrázkov alebo video materiálov, pokiaľ nie je  výslovne uvedené inak, nesmie byť kopírované bez predchádzajúceho súhlasu MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.