Tempomat s udržiavaním odstupu

MAN technika

Tempomat s udržiavaním odstupu

Rýchlosť býva často podceňovaná a aj vzdialenosť od vozidla jazdiaceho vpredu možno ľahko preceniť. Systém ACC (Adaptive Cruise Control – adaptívny tempomat pre automatické udržanie odstupu) je schopný na základe uložených nastavení samostatne prispôsobiť rýchlosť jazdy a udržiavať bezpečný odstup od vozidla pred nami. Systém je možné využiť pri rýchlostiach nad 25 km/h, hlavnou oblasťou využitia ACC je však jazda po diaľniciach a rýchlostných komunikáciách.

Radarový senzor ACC do vzdialenosti cca 150 metrov sníma odstup a relatívnu rýchlosť vozidla idúceho vpredu. Riadiaca jednotka adaptívneho tempomatu pomocou dát získaných zo snímačov, z priebehu vlastnej jazdy, vlastnej rýchlosti aj z počínania vodiča vypočíta najlepšiu stratégiu udržiavania odstupu a začne regulovať krútiaci moment motora a brzdovú sústavu (odľahčovaciu a prevádzkové brzdy). Rýchlosť, akcelerovanie a spomalenie vozidla adaptívny tempomat aktívne reguluje, a tak udržiava optimálny odstup od vozidla jazdiaceho vpredu.