MAN – hlboké dejiny, 1. časť

História MAN

MAN – hlboké dejiny, 1. časť

História výrobcov automobilov vybavených spaľovacím motorom väčšinou zahŕňa o čosi viac ako jedno storočie. Pri tých spoločnostiach, ktoré vznikli ako výrobne iných dopravných prostriedkov, predchodcov automobilu, hovoríme zhruba o stopäťdesiatich rokoch. Mníchovský MAN sa však hrdí históriou dlhšou ako dvestopäťdesiat rokov!

Zdá sa to až ťažko uveriteľné, ale jeden z hlavných svetových hráčov v segmentoch výroby nákladných, úžitkových, dodávkových, vojenských a špeciálnych vozidiel odvodzuje svoj pôvod z doby ešte pred začiatkom priemyselnej revolúcie.

Zaoberať sa históriou MAN znamená spomenúť dávne príbehy mnohých spoločností, ktoré sa postupne zlučovaním a rôznymi formami diverzifikácie podpísali na technickom podhubí, aby z neho nakoniec mohli povstať prvé nemecké nákladné vozidlá so vznetovými motormi.

Prvé boli huty

Prvopočiatky samotnej značky MAN (Maschinenfabrik-Augsburg-Nürnberg), ako ju dnes poznáme z predných partií úspešných nákladných vozidiel, siahajú do roku 1908.

Lenže najstaršie korene spoločností a firiem stojacich v priamej línii, z ktorých známa značka postupne vznikla, môžeme vysledovať už v roku 1758. V tom roku uzreli svetlo sveta v nemeckom Oberhausene huty St. Antony (huty svätého Antonína). O osemnásť rokov skôr (1740) vyrobil sheffieldský hodinár Benjamin Huntsman prvú tzv. tégľovú oceľ na výrobu hodinárskej pružiny. James Watt, škótsky vynálezca a hýbateľ priemyselnej revolúcie, mal v tej dobe iba 22 rokov. Huty svätého Antonína existovali už celý rok, keď sa Watt dozvedel o parnom stroji Thomasa Newcomera. A ďalších deväť rokov trvalo, než zostrojil jednočinný parný stroj (patent z roku 1768).

Sedem rokov pred Veľkou francúzskou revolúciou roku 1782 založili v ruhrskom regióne ďalšie významné huty – Gute Hoffnung (Dobrá nádej), aby sa na začiatku 19. storočia (1808) spoločne s druhými železiarňami Neue Essen spojili do firmy nazvanej Hüttengewerkschaft und Handlung Jacobi.

Tri korene sa na úsvite nemeckej priemyselnej revolúcie spojili, aby začali písať jeden z najzaujímavejších príbehov vývoja národu Nibelungov.

Milan Olšanský