Všetko je predovšetkým o ľuďoch

Rozhovor

Všetko je predovšetkým o ľuďoch

Od polovice jari tohoto roku nastúpil na pozíciu konateľa a generálneho riaditeľa spoločností MAN Truck & Bus Czech Republic a MAN Truck & Bus Slovakia pán Reinhard Faderl. Rozsiahle a dlhodobé skúsenosti s prácou v službách jedného z najvýznamnejších výrobcov nákladných a úžitkových vozidiel, autobusov i autokarov vyplývajú z vyše dvadsaťročnej praxe na rôznych pozíciách v automobilke MAN.

Pán riaditeľ, s akými ambíciami prichádzate do zastúpenia MAN v Českej a Slovenskej republike?

Mojím jednoznačným cieľom je ponúknuť zákazníkom to najlepšie, čo pod značkou MAN vyrábame a pripravujeme. Splniť ich oprávnené požiadavky a postarať sa, svojím dielom, o ich efektívne podnikanie. Za rovnako dôležité však považujem tiež plnenie nárokov mojich pracovných partnerov, spolupracovníkov, zamestnancov. Ten najdôležitejší recept, ktorý vedie k úspechu, je totiž predovšetkým o ľuďoch. O zákazníkoch aj o kolegoch i zamestnancoch. Iba spokojnosť na všetkých stranách podporuje víťazný pocit. Každý má predsa rád víťaza. Kto by sa chcel cítiť či premýšľať ako porazený?

V branži automobilového priemyslu nie ste žiaden nováčik. Ako sa odvíjala vaša profesijná kariéra?

Nie, nie, nováčik určite nie som (ľahký smiech). Vzdelaním som technik, odborne som prakticky rástol s vývojom motorov pre nákladné vozidlá. Táto oblasť techniky a špeciálne automobilového priemyslu je mi veľmi blízka. Svoju pracovnú púť som začal roku 1988 nástupom na svoje prvé miesto do spoločnosti Steyr Daimler Puch. S akvizíciou Steyru mníchovským MAN som sa dostal do služieb jednej z najvýznamnejších automobiliek v odvetví nákladných a úžitkových vozidiel. Od roku1995 som bol konateľom spoločnosti STEYR Commercial Vehicles. O tri roky neskôr som sa stal obchodným riaditeľom spoločnosti MAN Truck & Bus v Maďarsku. A od roku 2010 som tam pôsobil vo funkcii konateľa.

MAN, výrobca nákladných a úžitkových vozidiel, sa profiluje ako poskytovateľ dopravných riešení, nie „len“ ako výrobca vozidiel. V čom najviac vidno možnú synergiu ako pridanú hodnotu pre zákazníka?

Keby sme vyrábali a predávali „len“ nákladné vozidlá, bolo by to dnes, samozrejme, málo. Prepojený svet kladie v súčasnosti vysoké nároky na nás i na našich zákazníkov. Tak ako my aj oni musia plniť celý rad čoraz tvrdších legislatívnych opatrení, čeliť vysoko konkurenčnému prostrediu a svojim klientom musia vedieť ponúknuť sofistikované a dokonalé služby. Aj preto MAN poskytuje komplexné riešenia tzv. dopravných problémov. To dôležité je, aby náš zákazník u nás našiel odpovede na všetky svoje otázky. Naši špecialisti sú neustále pripravení poradiť v oblasti financovania dopravnej techniky, pomôcť s konfiguráciou konkrétnych vozidiel, s optimalizovaním servisných a ďalších služieb s ohľadom na charakter prevádzky, so školením vodičov v súvislosti s efektívnou a bezpečnou jazdou alebo napríklad školením o vybavení našich vozidiel zvolenými zostavami elektronických asistenčných systémov – znova vzhľadom na typickú prevádzku.

Rozprávali sme sa hlavne o práci, o produktoch. Sám však hovoríte, že tým najpodstatnejším sú ľudia. Kto je teda pán Reinhard Faderl, aké má koníčky a čo rodina?

Som šťastne ženatý, mám tri skvelé deti. Vlastne sú už vo veľkej miere samostatné. Čo sa týka mojich koníčkov, najprv treba zdôrazniť, že vyváženie profesijného a súkromného života je naozaj veľmi dôležité. Nájsť správny pomer usilovnej práce k možnostiam relaxovania je jeden z problémov s najzložitejším riešením. Mne k určitej relaxácii pomáha hudba. Od mladosti hrám na gitaru a sem-tam, aj keď to môže znieť dosť nezvyčajne, pridám hru na trombón. Ak mám možnosť, veľmi rád chodím po horách – v minulosti častejšie a po náročnejších chodníkoch a ferátach. Dnes veľmi kvitujem možnosť relaxačného športovania na bicykli. Spolu s mojou manželkou si radi vyrazíme na bicykloch či už do prírody alebo po cyklistických trasách v meste ako je napríklad Praha.

 

Milan Olšanský