VERNÝ HNEĎ OD ZAČIATKU

50. výročie modelu NEOPLAN Skyliner

VERNÝ HNEĎ OD ZAČIATKU

Keď sa v roku 1967 predstavil nový NEOPLAN Skyliner, prvý zájazdový poschodový autobus na svete, našiel si ihneď nespočetné množstvo fanúšikov. Napríklad aj v belgickej firme Voyages Leroy.

Francis Delmuelle, v roku 1968 majiteľ belgickej spoločnosti Voyages Leroy pôsobiacej v cestovnom ruchu, bol autokarom NEOPLAN Skyliner nadšený od prvého momentu: „Uvidel som tento pozoruhodný autobus a musel som ho pre našu firmu bezpodmienečne získať!“ A roku 1973 veci dospeli naozaj tak ďaleko: podnik kúpil prvý NEOPLAN Skyliner dovezený do Belgicka. Bol to nový míľnik na belgickom trhu cestovného ruchu.

Teraz v šľapajach svojho otca kráča Emanuelle Delmuelle a dobre si pamätá na rozhodnutie kúpiť NEOPLAN Skyliner: „My sme vždy boli na špičke, ak išlo o to nadchnúť cestujúcich komfortom a veľkolepým dizajnom. Skyliner bol čistá mágia! Poskytol nám fantastickú možnosť, ako sa zreteľnejšie vyprofilovať.“ Ďalším dôvodom v prospech zájazdového double-deckera bola aj jeho vysoká efektívnosť prevádzky. Kapacita 80 pasažierov na jedného vodiča a jedno vozidlo – to bolo dovtedy nemysliteľné. „So Skylinerom sa nám otvorili nové trhy. Náš imidž profitoval z komfortného autobusu a brali nás omnoho vážnejšie,“ ďalej spomína E. Delmuelle. „Mnohí konkurenti sa nášmu rozhodnutiu posmievali a mysleli si, že sme vstúpili do priveľkého rizika. Predsa len autobus stál 3,5 miliónov belgických frankov.“

Belgická colnica bola vtedy z nového autobusu NEOPLAN Skyliner hotová. „Išli sme zo Stuttgartu a práve sme chceli s naším novučkým Skylinerom prejsť cez nemecko-belgické hranice, keď nás colníci zastavili. Dobrú hodinu si autobus obzerali a nemali ani potuchy, čo si majú myslieť. Konečne večer zatelefonovali na ministerstvo dopravy, aby sa uistili, že to je skutočne iba nový zájazdový autobus,“ pridáva historku Emanuelle Delmuelle.

Dnes sú poschodové autokary pevnou súčasťou cestovného ruchu – podobne ako vo flotile Voyages Leroy. Roku 1985 tento dopravca kúpil svoj druhý NEOPLAN Skyliner, ktorý bol vylepšený v oblasti komfortu aj bezpečnosti. Po prvý raz sa na palube objavila toaleta a premiéru mal video-systém. V roku 1988 stáli na dvore spoločnosti už štyri Skylinery a nasledovalo ďalších šesť, pribudol jeden Megaliner a napokon roku 2011 dva Starlinery. Prvý poschodový autobus z roku 1973 bol vyradený z prevádzky až po 17 rokoch služby s tromi miliónmi kilometrov na tachometri. Nahradil ho, prirodzene, opäť NEOPLAN Skyliner.

Emanuelle Delmuelle vychvaľuje spoluprácu s výrobcom: „Keďže Belgicko je v porovnaní s Nemeckom malý trh, zo začiatku bolo zložitejšie nájsť niekoho na údržbu. Môj otec bol však taký fanúšik, že kvôli servisu často sám jazdil do Stuttgartu a tam mu vždy poskytli kompletné služby.“ Vonkajší dizajn NEOPLAN pravidelne prispôsoboval požiadavkám Voyages Leroy, ale interiér ostával bezo zmien: už z výroby bol natoľko exkluzívny, že sotva bolo možné prekonať ho.