Spolupráca DB Schenker a MAN pri platooningu

Technológie

Spolupráca DB Schenker a MAN pri platooningu

Poskytovateľ logistických služieb a výrobca nákladných vozidiel sa dohodli na spolupráci pri využívaní konvojov na autostráde A9 v Nemecku.

High-tech konvoje na diaľnici: toto je prvé partnerstvo medzi logistickou spoločnosťou a výrobcom truckov zamerané na oblasť nákladnej dopravy presieťovanými vozidlami a na ich testovanie v skutočných prevádzkových podmienkach. Spoločnosti DB Schenker a MAN najprv stanovia základné predpoklady pre tento projekt a následne vyberú vhodné trasy. V roku 2018 plánujú nasadiť do prevádzky konvoje s využitím „digitálnej diaľničnej skúšobnej stolice“ na autostráde A9 (plne digitalizovaná infraštruktúra cesty vybavená technológiou senzorov a pripojená na inovatívne projekty). Vozidlá budú jazdiť až trikrát denne na trase medzi filiálkami DB Schenker v Mníchove a Norimbergu. V druhej fáze od roku 2019 sa počíta s testovaním samostatne jazdiacich truckov vo vnútri norimberského závodu DB Schenker.

„Naším cieľom je stať sa hybnou silou pri vytváraní digitálnych biznis-modelov pre dopravný priemysel, respektíve logistiku transportu a poskytovať alternatívy zákazníkom, ktorí hľadajú aj digitálne aj nedigitálne služby,“ povedal Jochen Thewes, predseda správnej rady DB Schenker. „Preto vítame túto príležitosť spolupracovať s MAN a testovať od prvých krokov platooning v každodennej prevádzke medzi pozemnými dopravnými terminálmi. DB Schenker a MAN očakávajú, že toto partnerstvo prinesie nové výsledky pre optimalizovanie logistických procesov.” Ewald Kaiser, člen predstavenstva pre pozemnú dopravu v DB Schenker, dodáva: „Projekt sa sústredí na záujem zákazníka o plne transparentné ako aj rýchlejšie a k životnému prostrediu ohľaduplné postupy. Celkove očakávame, že spojenie nových riešení s logistickými procesmi našich zákazníkov nám prinesie výrazný nárast efektívnosti. Sme presvedčení, že presieťovanie a automatizované riadenie vozidiel má obrovský potenciál.“

Joachim Drees, predseda predstavenstva MAN SE a MAN Truck & Bus, vyzdvihol výhody jazdy v konvoji z pohľadu výrobcu vozidiel: „Platooning znamená skutočný benefit pre bezpečnosť dopravy. Chyba zapríčinená ľudským faktorom je, žiaľ, najčastejšou príčinou havárií spôsobených nárazom zozadu. Elektronické prepojenie truckov nám umožňuje priaznivé riešenie tohto problému. Jazda v závetrí prináša veľké úspory paliva pri preprave. Súčasne nám platooning umožní podstatne efektívnejšie využívať dopravnú infraštruktúru.“ Okrem toho však zdôraznil, že je dôležité, aby boli vytvorené predbežné podmienky pre jazdu v konvoji. „To, či sa koncept bude môcť zrealizovať v širokej miere, veľmi záleží od legislatívy. MAN ponúkne takýto systém akonáhle bude preň vytvorená právna úprava.“

V prvej fáze DB Schenker a MAN Truck & Bus ozrejmia zásadné otázky pre skúšobnú prevádzku, určia vhodné varianty pre testovanie konvojov a definujú technické i logistické požiadavky pre zostavovanie vozidiel. Ďalšou oblasťou projektu bude zhromažďovanie nevyhnutných informácií a ich uplatňovanie zo strany výrobcu truckov a logistického špecialistu. Partneri budú tiež hľadať priestor pre kombinovanie platooningu s inými digitálnymi službami a zaoberať sa otázkami nákladov i potenciálom úspor.

Okrem toho projekt plánuje skúmať aj požiadavky, ktoré budú musieť spĺňať vodiči konvojov, a tiež celkový dopad tejto novej technológie na nákladné vozidlo ako pracovisko. Podstatnou otázkou tiež je, ako v budúcnosti projektovať logistické centrá, aby nakladanie a vykladanie konvojov prebiehalo čo najrýchlejšie. „Zrealizovanie mnohých vecí potrvá ešte dlho, ale my ich hodláme skúšať, formovať túto budúcnosť a poskytnúť inšpiráciu i motiváciu,” hovorí Jochen Thewes. „Presieťované, samostatne jazdiace trucky chceme integrovať do našich logistických procesov a zistiť, aké výhody – okrem úspor paliva – môžu priniesť našim zákazníkom a do prevádzkových procesov.“

Gerhard Klein, šéf inžinieringu v MAN, podčiarkol dôležitosť projektu z pohľadu výrobcu vozidiel: „Pre MAN je táto spolupráca s DB Schenker významným míľnikom na ceste k autonómnej jazde. Spoločnosť MAN okrem iného už zrealizovala výskumný projekt „Konvoj“ v rokoch 2005 a 2009, v rámci ktorého sa testovali zoskupenia až do štyroch vozidiel. Potom nasledovala účasť v European Truck Platooning Challenge roku 2016. Výsledky z výskumu získané počas týchto projektov teraz spolu s DB Schenker transformujeme po prvýkrát do konkrétnych logistických aplikácií. Prostredníctvom logistických projektantov a vodičov priamo zapájame užívateľov do testov a vývojových fáz. Je to ohromný krok vpred, ktorý nám časom umožní uplatniť túto technológiu v každodennej prevádzke.“

Výraz platooning používaný ako synonymum pre konvoj sa vzťahuje na systém, v ktorom najmenej dve nákladné vozidlá jazdia s malými odstupmi za sebou s technickou podporou vodiča a riadiacich systémov. Všetky vozidlá zoradené v konvoji sú navzájom prepojené prostredníctvom elektronických „ťažných tyčí“, pričom truck na čele určuje rýchlosť a smer jazdy. Odstup medzi jednotlivými kamiónmi je cca 10 metrov, čo je ekvivalent zhruba 0,5 sekundy. Elektronické spriahnutie vozidiel zaručuje bezpečné ovládanie konvoja. Hlavným motívom tohto spôsobu dopravy je umožniť jazdu v závetrí, a teda dosiahnuť úspory paliva až 10 percent pre celý konvoj. Zníženie spotreby prináša i zníženie emisií CO2.