ŠKOLENIE MAN PROFIDRIVE®

Cesty k úsporám paliva

ŠKOLENIE MAN PROFIDRIVE®

Nafta tvorí zhruba tretinu zo všetkých prevádzkových nákladov dopravných firiem, a tak každý usporený liter sa počíta. Profesionálny tréning ekonomického štýlu jazdy je najdostupnejší a pritom veľmi efektívny spôsob redukovania výdavkov za palivo. Pozrime sa spolu na podstatu školení MAN ProfiDrive®.

Do prevádzky moderných truckov sa zapája čoraz viac „elektronických asistentov“, no za volantom hrá kľúčovú úlohu naďalej ľudský faktor – aj pri spotrebe paliva. Pravda, dnes nestačí prístup v zmysle „veď viem jazdiť“, šoféri nákladných vozidiel musia zvládnuť oveľa viac. A na to je tu MAN ProfiDrive®: vedie profesionálnych vodičov k tomu, aby maximálne využívali celý potenciál, ktoré dnešné trucky MAN ponúkajú. O metodike tréningu, cieľoch školení aj o reakciách šoférov, o spätnej väzbe či výsledkoch v praxi sme sa rozprávali s Jozefom Švaňom, inštruktorom ProfiDrive® v spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia.

 

Keď profesionál školí profesionálov

Rozhodujúci krokom pre úspech školenia je presvedčiť skúsených šoférov, že aj oni sa ešte môžu zdokonaliť… „V mnohých vodičoch ako keby ešte stále rezonoval štýl, akým sa jazdilo s tatrovkami a liazkami – v tom zmysle, že motor potrebuje mať otáčky, lebo inak auto poriadne nejde. Lenže efektívny štýl jazdy s modernými vozidlami Euro 6 je úplne iný. A tak mojou prvou úlohu je presvedčiť účastníkov školenia, že aj skúsený vodič-profesionál sa môže zlepšiť a prečo bude pre nich výhodné poznať všetky funkcie trucku, s ktorým jazdia. Pravda, nie vždy to ide hladko. Keď niekto jazdí s kamiónom už 35 rokov, nerád počúva, že sa to dá robiť aj inak. A tak školím i vodičov, ktorí nie sú ochotní naučiť sa niečo nové, iní si vás vypočujú, ale robia si ďalej po svojom. A tretiu skupinu tvoria profesionáli, ktorí aj počúvajú aj sa chcú zlepšovať,“ uvádza nás do problematiky Jozef Švaňa. „Áno, práca s ľuďmi nie je vždy jednoduchá, ale je mi blízka – skúsenosti v tejto oblasti som získal, keď som roky robil vedúceho dopravy v rôznych stavebných firmách.“ Jazdil však aj ako profesionál s kamiónom a časť svojho života pracoval vo Volkswagene… Dobrý všestranný základ pre inštruktora hospodárnej jazdy. Ale cesta k certifikátu školiteľa ekonomickej jazdy MAN ProfiDrive® nebola krátka ani ľahká.

Absolvoval špeciálny kurz ProfiDrive®, ktorý spolu s ním absolvovali kolegovia z rôznych kútov sveta – z Izraela, Mexika, Bieloruska… Školenie v Mníchove trvalo týždeň, za ten čas absolvovali intenzívnu teoretickú časť a aj v praxi si vštepovali zásady jazdy hospodárnym štýlom. „Príprava na pozíciu inštruktora trvala celkove pol roka a na záver ma tri dni hodnotil priamo pri práci vedúci tímu školiteľov MAN ProfiDrive.“

 

Fyzika v praxi

Prvú tému v rámci teoretickej časti školenia by sme mohli nazvať „Fyzika v praxi“. Vodiči by totiž mali mať aspoň základné vedomosti o objektívnych faktoroch, ktoré vplývajú na hospodárnosť jazdy. Konkrétne o aerodynamike súpravy, valivých odporoch pneumatík a vplyve správneho hustenia na spotrebu, o využívaní zotrvačnosti súpravy…

Príkladov pôsobenia fyziky v praxi je až-až, no postačí snáď iba jeden. Niekto má vysokú kabínu a na nej kvôli lepšej aerodynamike ešte aj spojler – lenže ťahá za sebou nízky náves. A ak si na strechu namontuje ešte aj prídavnú rampu so svetlami, v priestore za ťahačom vznikajú turbulencie ako z učebnice fyziky. Vo všeobecnosti platí, že doplnky ako fanfáry a prídavné svetlá na streche fungujú ako aerodynamická brzda a zhoršia spotrebu v diaľkovej doprave o 1,0 až 1,5 litra.

Dôležité je tiež ukázať, ako sa líšia najnovšie modely od vozidiel predošlej generácie z hľadiska technológií, vysvetliť logiku činnosti elektronických systémov a že fyzika síce platí pre všetky vozidlá rovnako, ale charakteristika motorov je rôzna, a teda je užitočné vedieť, v ktorých otáčkach sa optimálne využíva krútiaci moment.

 

Teória a jazda

Bolo by naivné si myslieť, že všetci frekventanti sú nadšení, keď ich šéf pošle na takýto kurz. Ale ProfiDrive® nie je autoškola a nikto nehodlá učiť profesionálov, ako majú krútiť volantom. Cieľom je naučiť šoférov, ako maximálne využiť potenciál vozidla. Keď prídu na rad jazdy, cvičené oko trénera rýchlo zbadá, kde majú jednotliví šoféri rezervy. A je na ňom, aby chlapov presvedčil, že nákladným autám rozumie, pozná ich do detailu a chce sa podeliť so svojím know-how, ako jazdiť úspornejšie.

Priebeh školenia je takýto: 1. Frekventanti odjazdia stanovenú trasu štýlom, akým bežne jazdia. 2. Absolvujú teoretickú časť (cca 2 hodiny), v ktorej školiteľ vysvetlí všetky aspekty hospodárnej jazdy. 3. Účastníci absolvujú rovnaký testovací okruh ešte raz, ale pri jazde sa snažia viest vozidlo podľa inštrukcií školiteľa. 4. Vyhodnotenie.

Teoretická časť obsahuje tieto nosné tematické okruhy: funkcie asistenčných systémov, aktívna bezpečnosť (vrátane všetkých opatrení na predchádzanie nehodám), včasná identifikácia nebezpečných situácií a schopnosť mať vozidlo pod kontrolou aj v krízových situáciách pri jazde, ABS, ESP, LGS a asistent núdzového brzdenia EBA, adaptívny tempomat ACC, tempomat prepojený na GPS, MAN EfficientCruise, MAN EfficientRoll, pasívna bezpečnosť vozidla.

Praktická časť školenia sa sústredí na využívanie asistenčných systémov, zahŕňa testovaciu jazdu zameranú na spotrebu paliva a tiež demonštráciu možných úspor.

 

Prečo tak pomaly?

Časté diskusie sú na tému rýchlosť. Ak dopravca v rámci úsporných opatrení chce znížiť maximálne tempo jazdy na 85 km/h, niektorí šoféri to nechápu. Je to však rozhodnutie majiteľa firmy a je iba na ňom, ako chce svoje vozidlá používať. „Keď sú termíny nakladania či vykladania našponované, nikto nepozerá na spotrebu. To je pochopiteľné. Ale v štandardnom režime prevádzky považujem za optimálne nastaviť tempomat na 85 km/h,“ tvrdí J. Švaňa. Mimochodom, porovnávacie testy  spotreby 40-tonovej súpravy, ktorá jazdí ustálenou rýchlosťou 85 km/h a 89 km/h, ukázali, že spotreba môže byť až 3 litre v prospech „pomalšieho“ tempa. Napriek tomu sa všetci ponáhľajú a nakoniec sú v cieli len o pár minút skôr, ako keby išli hospodárne.

 

Priemerná úspora paliva: 8 %

Prínos školení ProfiDrive® sa dá vyčísliť prakticky okamžite na úsporách paliva, ktoré dosiahne profesionálne trénovaný vodič. Pritom cieľom školenia nie je iba ušetriť naftu, ale ide o celkovú hospodárnosť prevádzky, efektívnou jazdou sa predlžuje životnosť bŕzd i spojky, a teda znižujú sa aj TCO až o 5 %. „Šoféri, ktorí uplatňujú v praxi to, čo sa na školení ProfiDrive naučili, podľa mojich skúseností dosahujú priemerne o 8 % nižšiu spotrebu paliva než predtým,“ argumentuje inštruktor ProfiDrive® v MAN Truck & Bus Slovakia. „Vyjadrené v litroch: ušetria až  2 l/100 km. Ľahko si vypočítate, koľko je to peňazí pri flotile 20 alebo 50 vozidiel. Mal som však kurze aj vodičov, ktorí dosiahli aj dvojciferné úspory – zlepšili si spotrebu viac než o 10 %. Pritom niekedy stačí vysvetliť funkcie, ktoré nepoznajú alebo nepoužívajú, lebo nevedia, že sú užitočné. Napríklad, že sa oplatí tempomat či GPS tempomat aj obmedzovač rýchlosti využívať systematicky a zapínať ich včas.“ Pre školenia používajú firmy spravidla vlastné vozidlá, aby sa šoféri zdokonaľovali v ovládaní technológií, s ktorými jazdia. Prirodzene, že dlhodobo vžitý spôsob jazdy sa nedá vymazať zo dňa na deň. Preto by sa mali tréningy v pravidelných intervaloch opakovať.

 

Firmy hodnotia školenia pozitívne

Konkurencieschopnosť a bezpečnosť sú v každodennej práci prevádzkovateľov vozidlových parkov, manažérov flotíl a vodičov čoraz dôležitejšie faktory. Majitelia firiem sa už nespoliehajú len na technické inovácie vozidiel. V snahe znižovať náklady je v centre pozornosti aj kvalifikovaný a progresívny tréning vodičov. Ak šoféri dokonale ovládajú svoje vozidlá a prejdú intenzívnym školením o technických inováciách, ktoré sa naučia optimálne využívať, prispievajú k pozitívnym obchodným výsledkom. Profesionálne trénovaní vodiči vedia aj to, ako sa predvídavým štýlom jazdy vyhnúť rizikám na ceste a zvyšujú tak bezpečnosť, znižujú spotrebu a redukujú opotrebovávanie vozidiel. Správnym tréningom možno minimalizovať aj výpadky vodičov pre chorobu.

„Zamestnávateľ, ktorý vyšle svojich šoférov na školenie ProfiDrive, samozrejme má záujem zredukovať náklady firmy na naftu. A spätná väzba zo strany našich zákazníkov je veľmi kladná. Aby na tom mali záujem aj vodiči, zrejme by ich mali pozitívne motivovať. Ak šéf iba hľadá, za čo môže vodičom strhnúť peniaze, to nikoho nemotivuje. Na to by asi zamestnávatelia nemali zabúdať,“ pripomína Jozef Švaňa druhú stranu mince.

Služba MAN ProfiDrive® kumuluje 35 rokov skúseností a výrazne prispieva ku komplexnej podpore majiteľov firiem, flotilových manažérov a vodičov v 67 štátoch sveta. MAN ProfiDrive® tiež neustále zlepšuje svoju každodennú komunikáciu so zákazníkmi a rozširuje dostupné portfólio produktov: súčasťou ponuky sú nielen profesionálne školenia vyžadované podľa zákonov o kvalifikácii vodičov z povolania, ale aj tréningy šité na mieru zákazníkom na veľmi špecifických trhoch alebo podľa segmentu dopravy, v ktorom pôsobia. „Na Slovensku prevládajú na školeniach vodiči z diaľkovej kamiónovej dopravy a druhým segmentom, ktorý dominuje, je distribúcia tovarov. Čoraz častejšie však máme aj požiadavku školiť šoférov stavebných vozidiel,“ dopĺňa prehľad Jozef Švaňa.