ŠKOLENIA MAN PROFIDRIVE BEŽIA UŽ 40 ROKOV

Jubileum

ŠKOLENIA MAN PROFIDRIVE BEŽIA UŽ 40 ROKOV

Už 40 rokov MAN ProfiDrive školí profesionálnych vodičov ako jazdiť bezpečne, udržateľne a spôsobom šetriacim energiu. Na školeniach sa každoročne zúčastňuje približne 7000 zákazníkov, ktorí pritom využívajú najnovšie trucky, autobusy/autokary a dodávky značky MAN.

„Romantizovaný obraz vodiča kamiónu z 80. rokov minulého storočia už neplatí. Dnes šoféri nákladných vozidiel, autobusov i autokarov pracujú pod veľmi veľkým stresom, aby stihli prísť do cieľa načas alebo podľa plánu. Na cestách čelia hustej premávke a neustále ich súri čas. Vozidlá, ktoré riadia, sú po pridaní digitálnych a elektronických funkcií výrazne náročnejšie. Naši inštruktori pomáhajú vodičom, aby aj v zložitých podmienkach dorazili do cieľa spôsobom, ktorý je bezpečný, ekonomicky efektívny a ekologicky zodpovedný,“ hovorí Tobias Müller, vedúci MAN ProfiDrive.

MAN ProfiDrive začal svoju činnosť v roku 1981 s dvoma inštruktormi. Vtedy sa školenie efektívnej jazdy nazývalo „MAN-Fahr- und Spar-Training“ (Školenie úspornej jazdy MAN). Hneď od začiatku boli školenia koncipované tak, aby frekventantom pomohli jazdiť bezpečne i ekonomicky. V súčasnosti pre MAN ProfiDrive pracuje okolo 140 certifikovaných inštruktorov po celom svete. Ich koučovanie je zamerané na vodičov, manažérov vozidlových parkov aj majiteľov firiem v sektore nákladnej a osobnej dopravy.

Samozrejme, technológie vo vozidlách sa počas desaťročí zdokonaľovali a sú čoraz komplexnejšie – rovnako ako práca vodiča. V súlade s tým sa neustále vyvíja aj koučovanie odborníkmi zo spoločnosti MAN. Novou významnou témou v učebných osnovách je elektronická mobilita a dôležitosť získava aj automatizované riadenie.

„Počas životnosti truckov a autobusov väčšinu z celkových nákladov tvoria mzdy vodičov a palivo. Preto sa firmám oplatí investovať do kontinuálneho profesionálneho rozvoja svojich zamestnancov, aby jazdili takým spôsobom, ktorý šetrí energiu aj vozidlo. Vodiči musia byť dôkladne vyškolení, ako čo najlepšie využiť technologickú podporu, ktorú ponúkajú najmodernejšie úžitkové vozidlá,“ vysvetľuje Tobias Müller. Školenia pomáhajú účastníkom dosiahnuť úsporu paliva priemerne okolo 10 %.

Úloha vodiča začína byť podobná úlohe pilota

„V minulosti boli školenia zacielené hlavne na zmeny prevodových stupňov a jazdu v správnom rozsahu otáčok motora,“ hovorí Andreas Griem, ktorý je školiteľom MAN ProfiDrive už 30 rokov a na všetkých typoch úžitkových vozidiel vyučuje profesionálnych vodičov aj inštruktorov po celom svete. V novej generácii truckov MAN a najmodernejšej generácii mestských autobusov i autokarov sa úloha vodičov čoraz viac podobá úlohe pilota lietadla. Dohliadajú na špičkové asistenčné systémy ako MAN CruiseAssist, MAN EfficientCruise či MAN EfficientRoll, musia týmto systémom rozumieť a byť schopní a pripravení kedykoľvek manuálne zakročiť.

Andreas Griem vymenúva niekoľko kľúčových faktorov, ktoré sú základom dlhoročného úspechu MAN ProfiDrive: Výcvik je výrazne zameraný na prax. Nikto nepozná vozidlá MAN tak dobre ako školitelia z MAN ProfiDrive. S každým vodičom sa osobne rozprávajú o jeho silných a slabých stránkach – buď priamo v kabíne alebo prostredníctvom funkcie Connected CoDriver, ktorá využíva telematický systém vozidla. „Veľmi obdivujeme, čo vodiči dokážu – pri svojej práci najazdia oveľa viac kilometrov než my ako inštruktori. Rozprávame sa s nimi ako so seberovnými, osobne a uvoľnene,“ hovorí Andreas Griem.

Školenia obsahujú i environmentálnu bezpečnosť a sociálnu legislatívu

Nemecký zákon upravujúci kvalifikáciu vodičov z povolania vyžaduje, aby profesionálni vodiči autobusov a nákladných vozidiel každých päť rokov absolvovali 35-hodinové súvislé odborné školenie, ktoré je súčasťou vodičského oprávnenia. MAN ProfiDrive spĺňa literu zákona. Program školení zahŕňa tiež zodpovednosť dopravných spoločností, environmentálnu bezpečnosť, sociálne zákonodarstvo, trestný čin v doprave v dôsledku pašovania, inštruktáž o zabezpečení nákladu, školenie pre prípad núdze ako aj tréning záchranárov. Pre špecifické aplikácie na cesty alebo do terénu ponúka MAN ProfiDrive špeciálne školenia, napríklad pre zvoz dreva, stavebný sektor alebo pre extrémne ťažké transporty.

Elektrická mobilita mení štýl jazdy

„Školíme pre budúcnosť,“ to je prísľub MAN ProfiDrive. Stále viac zákazníkov sa zaujíma o školenia zamerané špeciálne na elektrické vozidlá. Je to preto, že e-mobilita si vyžaduje nielen vedomosti o bezpečnom zaobchádzaní s vysokonapäťovou technológiou, ale tiež výrazne mení úlohu vodiča. Napríklad aby sa ušetrilo palivo pri dieselových motoroch, treba jazdiť hospodárne a predvídavo – bez brzdenia, pokiaľ to situácia na ceste dovoľuje. V prípade elektrických vozidiel však platí iné pravidlo a použitie brzdového pedála na spomalenie je absolútne nevyhnutné, aby sa pomocou rekuperácie získala energia.

Toto je jeden z viacerých príkladov, ktorý ukazuje, že úloha vodiča v úžitkových vozidlách sa mení – a MAN ProfiDrive sa úspešne prispôsobuje týmto zmenám už 40 rokov.