Red Dot Award za nové pracovisko vodiča

Nákladné vozidlá

Red Dot Award za nové pracovisko vodiča

Nová generácia nákladných vozidiel MAN získala za intuitívne ovládanie digitálneho pracoviska vodiča prestížne ocenenie Red Dot Award 2020 v kategórii „Dizajn značky a komunikácie“. Medzinárodnú 24-člennú porotu presvedčila konzistentná i praktická orientácia displeja i ovládacích prvkov na vodiča a tiež forma, idea aj realizácia.

„Keď spoločnosť MAN vyvíjala novú generáciu truckov, bolo očividné, že už od začiatku treba do procesu zapojiť vodičov a že musia byť stredobodom pozornosti. Len tak totiž ako výrobca budeme vedieť, čo vodiči naozaj potrebujú. Dostali sme už veľa uznania od zákazníkov i odbornej tlače a toto ocenenie opäť podčiarkuje, že sme na správnej ceste,“ povedal Dr. Andreas Tostmann, predseda predstavenstva spoločnosti MAN Truck & Bus, potešený ocenením Red Dot Award.

Pri vývoji novej generácie nákladných vozidiel oslovil MAN viac než 700 vodičov a zahrnul ich do viacerých modelových štúdií, simulácií jázd a testov na skúšobnej dráhe. Vďaka tomu mohol ich požiadavky využiť pri riešení pracoviska vodiča, ktoré definujú tri samostatne ovládané systémy: na jednej strane zostava prístrojov na palubnej doske, na druhej strane informačný a navigačný systém s 12,3-palcovým monitorom a inovatívnym ovládacím prvkom MAN SmartSelect a tretím systémom je diaľkové ovládanie funkcií komfortu a zábavy z lôžka. Každý systém má vlastnú logiku ovládania špecifickú pre trucky a zároveň je integrovaný do holistického konceptu interakcie.

Pracovisko navrhnuté podľa najnovších kritérií dizajnu umožňuje vodičovi intuitívne ovládať množstvo asistenčných systémov a funkcií, ktoré zvyšujú pohodlie v novej generácii truckov MAN. Svoje vozidlo dokáže riadiť bezpečne a efektívne, pretože všetky ovládacie prvky sú navrhnuté tak, aby vodiča nerozptyľovali od diania na ceste. Displej a spínače sú od seba navzájom oddelené, takže vizuálne informácie pri pohľade na vozovku sú viditeľné čo najpriamejšie a ovládacie prvky umiestnili dizajnéri tak, aby sa dali pohodlne dosiahnuť zo sedadla. Napríklad MAN SmartSelect vďaka kombinovanej funkcii kruhového ovládača a tlačidla iba minimálne rozptyľuje vodiča pri používaní informačno-zábavného a navigačného systému.

Ďalším kľúčovým kritériom pri vývoji nového pracoviska vodiča bolo poskytnúť každému rovnako vysokú úroveň pohodlia ovládania vozidla, a to rýchlo, bez nutnosti dlhého vysvetľovania, bez ohľadu na vek, profesionálne skúsenosti alebo vzťah k technike. Vďaka dobre premyslenému a prakticky orientovanému pracovisku vodiča je nová generácie truckov MAN trvalým príspevkom k zjednodušovaniu každodennej práce vodičov.

 

Čo je Red Dot Design Award?

Red Dot Design Award oceňuje rôznorodosť na poli dizajnu, pričom sú hodnotené tri skupiny produktov: dizajn výrobkov, dizajn značky a komunikácie, dizajnový koncept. S viac než 18 000 prihlásenými prácami je Red Dot Award jednou z najväčších svetových dizajnérskych súťaží. Porota sa pri hodnotení najlepšieho dizajnu zišla prvýkrát v roku 1955. V roku 1990 riaditeľ organizácie Red Dot profesor Dr. Peter Zec vytvoril názov a značku. Ocenenie „Red Dot“ sa odvtedy stalo prestížnym medzinárodným puncom výnimočnej kvality dizajnu. Víťazi sa prezentujú v ročenkách, múzeách i online. Viac informácií nájdete na www.red-dot.de.