PRVÝ KROK K AUTOMATIZOVANEJ PREPRAVE

Nákladné vozidlá

PRVÝ KROK K AUTOMATIZOVANEJ PREPRAVE

V nemeckom Ulme Dornstadte spoločnosti Deutsche Bahn, MAN Truck & Bus, Univerzita aplikovaných vied Hochschule Fresenius a Götting KG vytvárajú digitálny svet zajtrajška v rámci projektu ANITA: V areáloch kontajnerového depa Intermodálnych služieb DB a termináli DUSS budú v budúcnosti pracovať plne automatizované trucky.

Aby nákladné vozidlá a objekt terminálu „komunikovali“, Univerzita aplikovaných vied Hochschule Fresenius teraz prezentovala výsledky svojej štúdie. Počas výskumu vedci v spolupráci s MAN Truck & Bus analyzovali správanie ľudí a strojov v depe, resp. termináli s cieľom pretransformovať ich na digitálne procesy a súbory pravidiel. Takto sa má vytvoriť modulárna schéma okruhu pre autonómnu dopravu. „Aby bolo možné používať autonómne nákladné vozidlá v logistických procesoch, treba porozumieť typickým prevádzkovým požiadavkám a v počiatočnom štádiu vziať do úvahy potrebné rozhrania. Fundamentálna práca Hochschule Fresenius je pre nás veľmi dôležitá,“ hovorí Andreas Zimmermann, vedúci vývoja elektroniky v spoločnosti MAN Truck & Bus.

Súčasťou projektu ANITA (nemecká skratka názvu „Autonómne inovácie v prevádzke terminálu“) sú inovatívnym spôsobom prekonfigurované logistické procesy. „Digitalizácia a automatizácia sú rozhodujúce faktory pre ďalšie zdokonalenie terminálových operácií. Umožňujú realizovať prepravu rýchlejšie, efektívnejšie a predvídateľnejšie a zvýšiť kapacitu existujúcej infraštruktúry,“ vysvetľuje Andreas Schulz, generálny riaditeľ DUSS (Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH). „Riadenie digitálneho systému umožňuje bezproblémové integrovanie trucku bez vodiča do logistických procesov terminálu,“ hovorí profesor Dr. Christian T. Haas, riaditeľ Inštitútu výskumu komplexných systémov na Univerzite aplikovaných vied Hochschule Fresenius pri objasňovaní, že zázemie tohto projektu je zásadný faktor pre všetky ďalšie kroky.

Pred spustením projektu profesor Haas a jeho tím analyzovali a porovnávali logistické postupy aj v iných kontajnerových termináloch v Nemecku. Koniec-koncov digitálna platforma má byť nastavená tak, aby sa dala využiť ako východisko pre ďalšie prevádzky s nasadením autonómnych truckov, napríklad v kontajnerových termináloch, prístavoch alebo v priemyselných areáloch. Tieto funkcie sa musia zabezpečiť pomocou modulárneho systému. „Naším cieľom je začať používať autonómne trucky a minimalizovať nevyhnutné úpravy infraštruktúry, keďže tie sú zvyčajne drahé a zaberú veľa času,“ dodáva profesor Haas. „Vďaka tomu je uvedenie tejto technológie do skutočného sveta čo najjednoduchšie a najefektívnejšie.“

Keďže štruktúry takýchto projektov sú v rôznych lokalitách veľmi odlišné, je to skutočne náročná úloha. Ide o otvorené a komplexné systémy zahŕňajúce veľký počet ľudí – od dopravcu cez žeriavnika až po plánovača požiadaviek na materiál. Ba čo viac, k spontánnym ľudským rozhodnutiam dochádza súčasne s automatizovanými procesmi. To je tiež dôležitý faktor, ako vysvetľuje profesor Haas: „Na rozdiel od ľudí automatizovaný systém nemôže improvizovať ani ohýbať pravidlá a v každej situácii musí existovať jasný príkaz pre nasledujúci úkon.“

Fáza analýzy procesu v Ulme i celej oblasti je teraz dokončená, takže môže dostať slovo softvér na plánovanie zadaní. V takomto procese vývoja bude po prvýkrát použitý jazyk špecifikovania úloh od spoločnosti Deon Digital, ktorý zabezpečí maximálnu spoľahlivosť pri výmene informácií. Potom sa výsledky analýzy využijú pri vývoji autonómneho trucku. Za túto časť projektu zodpovedá MAN v spolupráci so spoločnosťou Götting. Akonáhle bude etapa vývoja a implementácie dokončená, softvér pre plánovanie úloh a nákladné vozidlo sa začne testovať v reálnej prevádzke v Ulme, pričom v kabíne bude vždy „bezpečnostný“ vodič.

Pri vytváraní nevyhnutných technických predpokladov pre autonómne prevádzkovanú dopravu hrajú svoju rolu aj cesty medzi terminálom DUSS a kontajnerovým skladom DB Intermodal Services. „Fixné trasy medzi logistickými uzlami sú ideálne pre prevádzku autonómnych truckov, a preto sú v stredobode pozornosti MAN pri vývoji systémov autonómnej jazdy,“ hovorí Andreas Zimmermann, keď vysvetľuje ďalší aspekt projektu ANITA. Okrem toho spoločnosť DB AG analyzuje možnosť preniesť poznatky na iné terminály, aby vypracovala plán budúceho Terminálu 4.0. Právny rámec pre takúto prevádzku len nedávno prijala horná i dolná komora nemeckého parlamentu vo forme zákona o autonómnej jazde, ktorý v podstate umožňuje používanie takýchto systémov autonómnych vozidiel v Nemecku – v definovaných pracovných zónach (napr. trasy medzi logistickými uzlami) a s technickým dohľadom.

Kombinovaná doprava – spájanie cestnej, železničnej a/alebo vodnej prepravy v štandardizovaných intermodálnych prepravných jednotkách – patrí k najrýchlejšie rastúcim trhom v priemysle nákladnej dopravy. Projekt ANITA, ktorý odštartoval 1. júla 2020, je ďalším dôležitým stavebným kameňom na ceste k automatizácii dopravného procesu.