PROCAR ZMLUVNÝM PARTNEROM MAN

Služby

PROCAR ZMLUVNÝM PARTNEROM MAN

V sieti autorizovaných servisov MAN na Slovensku pribudli dve nové strediská – PROCAR v Žiline a PROCAR v Liptovskom Mikuláši. Obidve prevádzky oficiálne otvorili 12. septembra za prítomnosti vedenia spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia.  

Spoločnosť PROCAR pôsobí v branži predaja a servisu nákladných vozidiel pomaly už dve desaťročia – v „rodnom liste“ má zapísaný rok 1999. Zo začiatku bola firma zameraná predovšetkým na výrobu nadstavieb pre úžitkové vozidlá. Čoskoro však začala rozširovať svoje aktivity a postupne získala zastúpenie pre predaj a značkový servis nákladných vozidiel troch rôznych výrobcov, pričom priebežne rozširovala aj svoje kapacity. Teraz sa skúsený a osvedčený hráč dostal do zostavy servisov s logom leva na maske.

Celková zastavaná plocha žilinského servisu je 1650 m2, čo zahŕňa servisnú dielňu a administratívne priestory na poschodí. V hlavnej hale sa nachádza päť stanovíšť, štyri z nich sú prejazdové s montážnymi kanálmi. Vedľa dielenských priestorov je ručná umyváreň vozidiel. Priestory servisu v Liptovskom Mikuláši majú porovnateľné parametre, akurát montážne kanály nie sú prejazdné, ale je ich zasa šesť. Technické vybavenie je podobné ako v Žiline, tiež tam je brzdová stolica, bude i umyváreň. Základnú zostavu tvorí 15 pracovníkov, rovnako ako v Žiline. Mikulášsky servis je prakticky priamo pri diaľnici, žilinská prevádzka PROCAR sídli zasa v priemyselnej zóne a zákazníci nemajú problém ju nájsť. Významným faktom je, že autorizovaná opravovňa MAN na Liptove vhodne doplní servisnú sieť značky v doposiaľ nepokrytom regióne medzi Žilinou a Prešovom. Momentálne má teda MAN Truck & Bus na Slovensku sedem zmluvných servisov.

Pochopiteľne, že PROCAR ako zmluvný partner MAN spĺňa všetky požiadavky, ktoré mníchovský výrobca kladie na značkové servisy: okrem charakteristických prvkov korporátnej identity – totemov, vlajok, priečelia či dizajnu priestorov príjmu vozidiel a kontaktu so zákazníkmi – sú obidve strediská vybavené patričnými diagnostickými prístrojmi, resp. zariadeniami a zamestnanci absolvovali profesionálne školenia.

Obidva servisy firmy PROCAR poskytujú komplexnú paletu služieb – od záručných prehliadok cez údržbu až po veľké opravy. Výnimkou sú väčšie klampiarske práce a lakovanie, ktoré si zabezpečujú cez subdodávateľa. Otváracie hodiny majú rovnaké: v pracovných dňoch 7.00 – 18.00, sobota 7.00 – 12.00.