POĽNOHOSPODÁRSKY TRUCK TGS

Výstava

POĽNOHOSPODÁRSKY TRUCK TGS

Pri podnikaní v poľnohospodárstve treba zabezpečiť rôzne typy prepráv, ktoré poskytujú zmluvní dopravcovia. Vďaka veľkému užitočnému zaťaženiu, nízkej spotrebe a vysokej rýchlosti transportov sa aj v tomto sektore začínajú presadzovať trucky. V duchu aktuálneho trendu vznikol agrárny ťahač MAN TGS.

Vozidlá značky MAN nie sú vhodné iba na prepravu zozbieraných plodín z farmy alebo okraja poľa na dlhé vzdialenosti: z obilných lánov k predajcovi, z kukuričného sila do fabriky na výrobu bioplynu, z repného poľa do cukrovaru alebo zo zemiakovej role do fabriky na výrobu škrobu. Svoju vysokú mieru efektívnosti v poľnohospodárstve trucky MAN dokážu aj pri kombinovanom nasadení na poli, ceste a pri ďalšom spracovaní. V dopravnom reťazci poskytujú v porovnaní s vozidlami iných typov jednoznačné výhody vďaka celkovej hmotnosti od 38 do 40 ton, nízkej spotrebe paliva a vysokej prepravnej rýchlosti, ktorá je pre trucky typická. Ba čo viac, kombináciu ťahača s návesom ostatní účastníci cestnej premávky a obyvatelia neraz akceptujú lepšie, než traktory s rozmernými viacnápravovými prívesmi.

Poľnohospodárstvo a jeho vnímanie v očiach verejnosti už nejaký čas prechádza obdobím zmien. Obrábané plochy sa z ekonomických dôvodov neustále zväčšujú a rovnako aj prepravované objemy. Plochy, ktoré poľnohospodárske spoločnosti obhospodarujú, sa už nenachádzajú iba blízko budov farmy. Preto prepravné vzdialenosti rastú a zväčšujú sa aj oblasti, ktoré musia zmluvní dopravcovia pokryť. Dodávatelia stále viac pozornosti venujú hospodárnosti a celkovým nákladom na ich vlastný vozidlový park. A verejnosť sa zaujíma o ekologickosť dopravného reťazca. Pribúdanie fabrík na výrobu bioplynu je dôvodom nárastu objemov prepravy kukurice, trávy a obilnej siláže alebo transportu fermentačného substrátu na dlhé vzdialenosti. Trucky modifikované tak, aby spĺňali potreby poľnohospodárskeho priemyslu, tu naozaj ukážu svoje silné stránky.

Ťahač so špecifickou výbavou

Novembrovej výstavy AGRITECHNICA 2017 (popredný medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky v Hannoveri) sa zúčastnila aj spoločnosť MAN Truck & Bus. Predstavila dvojnápravový ťahač TGS 18.500 4×4 BLS, ktorý zaujal širokou ponukou špecifickej výbavy pre nasadenie vozidla v agrárnom sektore. Patrí sem napríklad možnosť získať certifikát pre využitie vozidla v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Tým pádom môže byť široké až 3,0 metre a nemusí dodržiavať zákaz jazdy v nedeľu, ktorý platí v niektorých krajinách.

Ideálnou voľbou pre nasadenie v poľnohospodárstve je permanentný pohon všetkých kolies. Pri jazde na polia treba neraz prejsť cez náročný terén a po nespevnených cestách pokrytých štrkom. Rovnako nie sú spevnené mnohé prístupové cesty k silážnym haldám, hnojiskám alebo silám na poľnohospodárskych pozemkoch. V takom prípade má vodič k dispozícii maximálnu trakciu aktivovaním uzávierok diferenciálov, pričom použije jediný otočný prepínač. Výhoda pohonu všetkých kolies sa naplno prejaví v kombinácii so špeciálnymi pneumatikami ohľaduplnými k pôde. To vozidlu umožňuje opustiť vidiecke cesty a prechádzať po lúkach či poliach, kde kombajny rovno pri zbere napĺňajú pripojený náves alebo príves.

Šesťvalcový radový motor MAN D26 Common Rail Euro 6c má objem 12,4 litra a výkon 500 k pri otáčkach 1800 min-1. Jeho maximálny krútiaci moment je 2500 Nm v širokom rozsahu otáčok 930 až 1400 min-1. Dostupné sú tiež verzie s výkonom 420 k a 460 k. Motor je spriahnutý s automatizovanou 12-stupňovou prevodovkou MAN TipMatic. S jej funkciou SmartShifting vodič dokáže meniť prevodové stupne v závislosti na jazdnej situácii mimoriadne rýchlo a minimalizovať tak prerušenie záberu kolies. Off-roadový softvér prevodovky, ktorý sa štandardne dodáva do vozidiel s pohonom všetkých kolies a aktivuje sa voličom pracovného režimu prevodovky, je nastavený na jazdu v náročnom teréne. Samozrejme, že po kvalitných cestách vozidlo môže jazdiť typickým tempom do 89 km/h s maximálnym využitím užitočného zaťaženia. Pri nízkych a stredných rýchlostiach svoju silu preukáže MAN PriTarder s brzdným výkonom až 620 kW.

K voliteľnému špecifickému vybaveniu patrí aj spriahadlo pre príves namontované na konci rámu. Alternatívou dvojnápravového ťahača MAN TGS je dvoj-, troj- alebo štvornápravový podvozok s pohonom od 4×2 do 8×8.

Prestavby ťahačov a podvozkov MAN TGS na použitie v poľnohospodárstve robia vo firmách certifikovaných výrobcom. V závislosti od rozsahu potrebných úprav to môžu byť Modifikačné centrá MAN (TMC) alebo kvalifikovaní dodávatelia.

Výhodou agrárneho konceptu ťahača MAN je fakt, že sa dá prevádzkovať celoročne. Po skončení poľnohospodárskych prác a zberu úrody stačí vymeniť náves a pneumatiky a vozidlo možno nasadiť na prepravu v stavebníctve alebo s radlicou pri zimnej údržbe vozoviek.