OHROMNÝ POTENCIÁL E-MOBILITY VO VEREJNEJ DOPRAVE

Autobusy

OHROMNÝ POTENCIÁL E-MOBILITY VO VEREJNEJ DOPRAVE

Na európskych cestách stále nájdeme stotisíce dieselových autobusov so zastaranou technológiou. Zároveň však výrazne stúpa počet e-busov. Spoločnosť MAN Truck & Bus ponúka náležité riešenia pre verejnú hromadnú dopravu budúcnosti vďaka autobusom MAN Lion’s City 12 E a plne elektrickému kĺbovému modelu 18 E.

Elektrická mobilita elektrizuje čoraz viac ľudí. Jasne to vidieť na stúpajúcom počte registrácií elektrických vozidiel. Elektromobilita však nerastie len v oblasti individuálnej dopravy. Ako ukazujú najnovšie údaje z Európskej asociácie výrobcov automobilov (ACEA) pribúdajú aj prevádzkovatelia verejnej hromadnej dopravy, ktorí nakupujú elektrické vozidlá. Podľa počtu zaregistrovaných autobusov hlási ACEA medziročný nárast predaja e-busov v EÚ medzi rokmi 2019 a 2020 o 18,4 %, pričom podiel modelov s dieselovým motorom v rovnakom období klesol o takmer 10 %. „Európsky trh elektrických autobusov v minulom roku predstavoval viac než 2000 vozidiel. A trend je očividne stúpajúci,“ hovorí Rudi Kuchta, vedúci divízie autobusov v spoločnosti MAN Truck & Bus. „Predpokladáme, že do roku 2025 bude mať elektrický pohon už polovica z nových mestských autobusov značky MAN.“

Napriek tomu drvivá väčšina autobusov na európskych cestách má dieselový motor. Podľa štatistiky ACEA v roku 2019 v EÚ jazdilo vyše 690 000 autobusov s priemerným vekom 11,7 rokov. Až 94,5 % prevádzkovaných autobusov využívalo vznetové motory a len 0,6 % čisto elektrický pohon. „Štatistiky a aj naše skúsenosti hovoria, že elektrická mobilita sa rozbieha. Zároveň je však jasné, že tu existuje obrovský nenaplnený potenciál. Ak by sa dieselové autobusy so zastaranou technológiou vymenili za moderné elektrické, bol by to obrovský príspevok k znižovaniu emisií CO2,“ vraví Rudi Kuchta. „A to je hlavná zbraň v boji proti klimatickej zmene.“ Fakty hovoria jasnou rečou: Ak autobus za rok prejde priemerne 50 000 – 60 000 kilometrov a podľa nasadenia, topografie, resp. typu vozidla spotrebuje medzi 36 a 49 litrami nafty na 100 kilometrov, tak prechod verejnej hromadnej dopravy na elektrické autobusy by pri jednom vozidle znamenal úsporu 60 až 80 ton CO2 ročne (vyrátané pri využití súčasného mixu zdrojov elektriny).

Autobusy sa už teraz považujú za najekologickejší a najekonomickejší spôsob dopravy. Je ale úlohou dopravných podnikov a mestských úradov, aby emisie CO2 naďalej znižovali a tým pomáhali chrániť klímu. Uznala to aj Európska únia, keď prijala Smernicu o ekologických vozidlách. Tá definuje záväzné emisné štandardy pre lokálne autobusové flotily a do platnosti vstúpila v auguste 2021. Magistráty sa teda musia vydať na cestu k bezemisnej mobilite. Cieľ: Prechod od nízkych k nulovým emisiám. „Stále väčší počet podnikov verejnej hromadnej dopravy to pochopilo a pri nových nákupoch už uvažujú len o mestských autobusoch s pohonom na batérie. Alebo si stanovujú jasné termíny prechodu celej svojej flotily na pohony bez emisií,“ pokračuje Rudi Kuchta. Jedným z príkladov je operátor VHH z nemeckého Hamburgu-Holsteinu, ktorý nakupuje výhradne autobusy s batériovým elektrickým pohonom už od roku 2020. Zámerom je do roku 2030 celú autobusovú flotilu v maximálnej možnej miere konvertovať na pohonné systémy bez emisií.

Aby MAN Truck & Bus čo najlepšie pomohol dopravným operátorom na ceste k bezemisnej mobilite, ponúka plnohodnotný koncept, ktorý pozostáva z komplexného poradenstva o elektromobilite a na mieru stavaných riešení orientovaných na budúcnosť. Aj pre značku MAN je totiž budúcnosť mestskej mobility elektrická. „Sme presvedčení, že e-mobilita je kľúčovou technológiou pre úžitkové vozidlá budúcnosti. Preto spolu s našimi zákazníkmi pracujeme na tom, aby sme technológie a pokrok neustále posúvali vpred,“ hovorí Rudi Kuchta. Koncept je postavený na modeli MAN Lion’s City E, ktorý dokáže poskytnúť plne elektrické riešenie pre verejnú hromadnú dopravu.

V celej Európe pribúdajú mestá a obce, kde MAN Lion’s City E dokazuje, ako výnimočne dobre zvláda výzvy mestskej premávky a ako ľahko sa integruje do praxe. Počas oficiálnej testovacej jazdy v Mníchove v máji tohto roka sa s týmto modelom dokonca podarilo prekonať hranicu jazdného dosahu 550 km na jedno nabitie – v realistických prevádzkových podmienkach. „Otázka dojazdu je dôležitá aj pre našich zákazníkov. Napokon, elektrický autobus bude v budúcnosti musieť zvládnuť linky, na ktorých dnes jazdia vozidlá so spaľovacím motorom. Počas MAN Efficiency Run náš elektrický autobus impozantným spôsobom dokázal, že elektromobilita je vhodná do každodennej premávky už dnes,“ dodáva šéf autobusovej divízie. Je to preto, lebo aj s realistickým dojazdom „iba“ 400 kilometrov v bežnej premávke by bol autobus schopný pokryť 98 % z liniek, ktoré zabezpečujú zákazníci značky MAN – a to bez dobíjania batérií na trase. Potom ho možno nabiť vo vozovni, vďaka čomu prevádzkovatelia nemusia investovať do dodatočnej nabíjacej infraštruktúry na iných miestach v meste.