ODŠTARTOVALI TESTOVACIU FÁZU „PLATOONINGU“

Nákladné vozidlá

ODŠTARTOVALI TESTOVACIU FÁZU „PLATOONINGU“

Za prítomnosti Andreasa Scheuera, nemeckého spolkového ministra dopravy a digitálnej infraštruktúry, oficiálne odštartovala testovacia fáza jazdy v konvojoch (tzv. platooning). Trasa vedie z pobočky spoločnosti DB Schenker v Neufahrne neďaleko Mníchova do Norimbergu po skúšobnom úseku na autostráde A9. Spolková vláda podporila pilotný program dotáciou približne 2 milióny eur.

Minister Andreas Scheuer pri tejto príležitosti povedal: „Je to vizionársky výskumný projekt pre našu digitálnu testovaciu dráhu, diaľnicu A9. Začína sa ním automatizovaná a sieťovo prepojená budúcnosť cestnej dopravy. Technológie budúcnosti prinášame na dnešné cesty a testujeme inteligentné interakcie človeka, strojov a materiálu. Máme príležitosť, aby logistické procesy – od nakladacej rampy až po zákazníka – boli bezpečnejšie, efektívnejšie a ekologickejšie. A diaľkoví vodiči sa v digitálnych truckoch môžu stať modernými špecialistami na logistiku.

Strategické partnerstvá ako hnací motor inovácie

Pravidelné testovacie jazdy sieťovo prepojených truckov po trase dlhej 145 kilometrov sa začali 25. júna. Do konca augusta budú vozidlá pendlovať bez nákladu, potom konvoje absolvujú denne tri regulárne prepravy, pričom ich čiastočne naložia buď dielcami do strojov, nápojmi alebo papierom.

Partneri v projekte tak robia priekopnícku prácu. „Prvé využitie technológie konvojov v Nemecku definuje nové štandardy na trhu logistických služieb, z ktorých budú profitovať predovšetkým naši zákazníci,“ povedal Alexander Doll, člen predstavenstva DB pre nákladnú dopravu a logistiku. „Týmto projektom DB Schenker ukazuje, čo je pre spoločnosti na celom svete dôležité: inovácie prostredníctvom nových partnerstiev.“

Využitím „platooningu“ rozširuje DB Schenker svoj digitálny obchodný model. „My v spoločnosť DB dnes opäť prinášame na cesty novú technológiu. S projektom konvojov ďalej rozširujeme našu priekopnícku úlohy na poli autonómnej a sieťovo prepojenej jazdy,“ zdôraznila Prof. Dr. Sabina Jeschke, členka predstavenstva DB pre digitalizáciu a technológiu.

Na propagovaní automatizovanej jazdy pracujú dvaja svetoví lídri vo svojich segmentoch, spoločnosti MAN Truck & Bus a DB Schenker. „Nejde iba o využívanie technológie. Je to o jej efektívnom integrovaní do celého logistického reťazca. Poznatky z tohto spoločného projektu sú dôležitým krokom na ceste k sériovej výrobe. Značke MAN to umožní zachovať si vedúcu úlohu v automatizácii a digitalizácii úžitkových vozidiel,“ povedal Joachim Drees, generálny riaditeľ spoločnosti MAN Truck & Bus AG.

Nevídané využitie technológie

Počas praktických testov, ktoré dosiaľ nemajú obdobu, sa bude technológia konvojov pre oblasť logistiky ďalej optimalizovať, napríklad s ohľadom na bezpečnosť systému, spotrebu paliva a lepšie využitie priestoru na diaľniciach. Partneri projektu tiež dúfajú, že získajú informácie o spoločenskej akceptovateľnosti sieťovo prepojeného spôsobu dopravy, ako aj o krokoch potrebných na správnu prípravu infraštruktúry a predpisov.

Ľudia sú stále najvyššou prioritou

Od začiatku spolupráce v máji 2017 a oficiálneho odovzdania testovacích vozidiel spoločnosťou MAN, ktoré prebehlo vo februári tohto roka, sa vodiči truckov intenzívnym tréningom pripravujú na svoju úlohu v projekte. Psychologicko-spoločenské a neurofyziologické dopady novej technológie na vodičov jazdiacich v konvoji bude v paralelnej štúdii skúmať Vysoká škola Fresenius. To umožní zakomponovať dôležité skúsenosti vodičov do výsledkov a ďalšie rozvíjanie ich pracovného profilu. „Je samozrejmé, že digitalizácia systémov mobility a dopravy povedie k úplne novým požiadavkám na zamestnancov v tomto odbore,“ vysvetľuje Prof. Dr. Christan Haas, riaditeľ Inštitútu komplexného zdravotného výskumu Vysokej školy Fresenius. „Dúfame, že naše výsledky tiež prispejú k lepšiemu pochopeniu a vývoju digitalizovaných rozhraní medzi človekom a strojom.”

Ako fungujú konvoje

Pojem jazda v konvoji (platooning) označuje systém nákladnej dopravy, pri ktorom minimálne dva trucky idú po diaľnici v tesnom odstupe za sebou, a to s podporou technických asistenčných a riadiacich systémov. Všetky vozidlá v konvoji sú navzájom prepojené elektronickou „ťažnou tyčou“ s použitím komunikácie medzi vozidlami. Rýchlosť a smer konvoja určuje truck na čele, ostatné ho nasledujú.