MORÁLNA AJ FINANČNÁ POMOC UKRAJINSKÝM ŽENÁM

Udalosti

MORÁLNA AJ FINANČNÁ POMOC UKRAJINSKÝM ŽENÁM

Spoločnosti MAN Truck & Bus CZ a MAN Truck & Bus SK plánovali 8. marca osláviť všetky ženy v našej organizácii a osloviť tiež ženy v dopravnom priemysle. Udalosti posledných týždňov nám pripomenuli, že krízovými situáciami sú najviac postihnuté práve ženy.

Naše myšlienky dnes smerujú k ženám, ktoré sú obeťami vojen na celom svete, ale teraz hlavne na Ukrajine. V tomto konflikte ženy trpia mnohorakým spôsobom – ako ukrajinské alebo ruské matky, manželky či dcéry vojakov a aj ako obete. Ale naše myšlienky sú hlavne pri státisícoch utečeniek, ktoré prichádzajú do Poľska, Maďarska, Moldavska a na Slovensko, pričom mnohé si zachránili iba holý život.

Naši partneri z mimovládnej organizácie Úsmev ako dar vždy podporovali ženy a deti v náročných situáciách na Slovensku. Teraz svoju energiu, skúsenosti i spolupracovníkov využívajú na pomoc tisíckam utečencov, žien a detí prekračujúcich slovenské hranice. Na Medzinárodný deň žien sa radi pripájame k úsiliu pomôcť ukrajinským ženám. A vzdávame im hold, ktorý symbolizuje aj náš MAN LION WOMAN!