MAN ZÍSKAL OCENENIE TRUCK INNOVATION AWARD

Technológie

MAN ZÍSKAL OCENENIE TRUCK INNOVATION AWARD

Spoločnosť MAN Truck & Bus získala Truck Innovation Award 2019 za „aFAS – zabezpečovacie vozidlo bez vodiča na diaľniciach“.

Medzinárodná jury International Truck of the Year (IToY) vytvorila špeciálnu cenu, ktorú bude udeľovať výrobcom za výnimočné produkty odrážajúce technologické zmeny v sektore úžitkových vozidiel. Na hannoverskom veľtrhu IAA Úžitkové vozidlá 2018 malo toto nové ocenenie premiéru a prvú Truck Innovation Award získal MAN za svoje vozidlo aFAS. Trofej odovzdal Joachimovi Dreesovi, predsedovi predstavenstva MAN Truck & Bus a MAN SE, prezident jury IToY Gianenrico Griffini.

Truck aFAS (automatické zabezpečovacie vozidlo bez vodiča pre mobilné práce na diaľniciach) je vysoko sofistikované riešenie, ktoré MAN vyvíjal vyše 4 roky s podporou štátu a v spolupráci s viacerými technickými inštitúciami i dôležitými dodávateľmi technológií. Okrem MAN Truck & Bus AG sa na vývoji podieľali: Federálny ústav pre výskum diaľnic, Hessen Mobil, Univerzita aplikovaných vied, Technická univerzita Braunschweig, ZF TRW, WABCO a Bosch.

Pracovné podmienky tímov, ktoré zabezpečujú údržbu diaľnic, bývajú niekedy vysoko rizikové. Pravdaže, ich vozidlá sú vybavené výstražným zariadením veľmi dobre viditeľným už z diaľky, aby sa minimalizovalo riziko kolízie s ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Napriek tomu v zúžených miestach na autostrádach často dochádza k vážnym haváriám – nárazom do vozidiel údržby zozadu. Preto MAN vyvinul truck bez vodiča: pozoruhodne inovatívny MAN TGM 18.340, ktorý plne automaticky pomalým tempom jazdí za vozidlom údržby vykonávajúcim prácu v odstavnom jazdnom pruhu a chráni jeho posádku pred rušnou dopravou. Okolie monitoruje kamerovými a radarovými systémami, ktoré sú odvodené zo sériových produktov vrátane zariadení na zisťovanie objektov, jazdných pruhov a voľnej plochy. Technológiu senzorov podporuje bezdrôtový prenos relevantných informácií medzi vozidlom pracujúcim vpredu a truckom, ktorý ho zabezpečuje zozadu.

Porotcovia IToY ocenili skutočnosť, že MAN aFAS absolvoval bez problémov viac ako 4000 testovacích kilometrov na verejných komunikáciách, pričom vyzdvihli priamočiare ovládanie vozidla i široké využitie sériových komponentov. Členovia jury zdôraznili, že aFAS môže zachrániť životy, keďže pohybujúce sa pracoviská na diaľniciach predstavujú vysokú mieru potenciálneho ohrozenia ich personálu.

Predseda poroty International Truck of the Year Gianenrico Griffini k oceneniu povedal: „MAN so svojím projektom aFAS nielenže priniesol efektívne riešenie na mobilné staveniská, ale tiež získal náhľad dôležitý pre budúci technický vývoj plne automatických vozidiel.“

Generálny riaditeľ MAN Joachim Drees zdôraznil praktické uplatnenie aFAS: „Tento systém už bol testovaný v reálnych podmienkach na autostrádach v Hesensku. Ako vidíte, my o inovácii nielen hovoríme, ale my ňou žijeme! A experti z jury International Truck of the Year uznali naše úsilie.”