MAN Truck & Bus dosiahol v 1. polroku 2022 upravený hospodársky výsledok 34 miliónov €

MAN Truck & Bus dosiahol v 1. polroku 2022 upravený hospodársky výsledok 34 miliónov €

  • Napriek problémom s dodávkami polovodičov a niekoľko týždňov trvajúcej prestávke vo výrobe v závodoch, ktoré produkujú nákladné vozidlá, dosiahol MAN v prvom polroku obrat okolo 5 miliárd eur.
  • Upravený hospodársky výsledok po šiestich mesiacoch činí 34 miliónov eur
  • Predaj služieb naďalej výrazne rastie

 

Výrobca úžitkových vozidiel MAN Truck & Bus dokázal v prvom polroku 2022 dosiahnuť obrat zhruba 5 miliárd eur, čo bolo – podľa očakávania – výrazne menej ako vlani. Vzhľadom na šesťtýždňové zastavenie výroby v závodoch produkujúcich nákladné vozidlá, ktoré bolo spôsobené nedostatkom komponentov súvisiacim s vojnou na Ukrajine, oznámil MAN za 2. štvrťrok miernu prevádzkovú stratu. Napriek tomu po solídnom 1. štvrťroku upravený hospodársky výsledok za prvý polrok dosiahol 34 miliónov eur. Prevádzkový zisk bol okrem poklesu tržieb ovplyvnený najmä vývojom cien materiálov a energií.

„Geopolitické neistoty a problémy v globálnych dodávateľských reťazcoch naďalej vyvíjajú tlak na priemysel úžitkových vozidiel, a teda aj na MAN Truck & Bus. Vysoká miera inflácie a rastúce ceny materiálov i energií vytvárajú ďalšie napätie. So zreteľom na ekonomickú a politickú situáciu musíme dodržať najprísnejšiu disciplínu v oblasti nákladov, aby sme mohli aj naďalej pružne reagovať. Knihy zákaziek máme dobre naplnené, výroba sa v poslednom čase trochu stabilizovala a predaj našich služieb naďalej výrazne rastie. Napriek zastaveniu produkcie na niekoľko týždňov a výraznému poklesu predajov v našom hlavnom segmente, ktorým sú nákladné vozidlá, sa nám v prvej polovici roka podarilo dosiahnuť vyrovnanú bilanciu pre náš upravený hospodársky výsledok. To je solídny úspech a výborný výkon všetkých našich zamestnancov. Dôležitú úlohu pri dosahovaní tohto výsledku zohral náš akčný program, keď sme zastavili všetky výdavky, ktoré neboli nevyhnutné a uprednostnili sme investície,“ povedala Inka Koljonen, členka predstavenstva zodpovedná za financie, IT a právne záležitosti v spoločnosti MAN Truck & Bus SE.

Predaj nových vozidiel v celkovom objeme takmer 35 000 truckov, dodávok a autobusov sa v porovnaní s prvým polrokom 2021 znížil o 26 %. Pritom najvýraznejší bol pokles odbytu v segmente nákladných vozidiel o 30 % na cca 24 000 kusov. Predaj dodávok klesol o 18 % na približne 9300 kusov. Okrem toho MAN predal okolo 1700 autobusov, čo oproti vlaňajšku znamená o 6 % menej. Predaj náhradných dielcov a servisných služieb dosiahol v prvom polroku 2022 približne 1,3 miliardy eur a to v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku zodpovedá nárastu o 13 %.

V prvom polroku 2022 bol upravený hospodársky výsledok podniku v celkovom objeme 39 miliónov eur. Pri reštrukturalizácii spoločnosti vznikli náklady vo výške približne 7 miliónov eur (prvý polrok 2021: 672 miliónov eur) a 32 miliónov eur si vyžiadali obmedzenia súvisiace s vojnou na Ukrajine.