MAN PREDSTAVIL NOVÚ GENERÁCIU TRUCKOV

Nákladné vozidlá

MAN PREDSTAVIL NOVÚ GENERÁCIU TRUCKOV

Spoločnosť MAN Truck & Bus prvýkrát po 20 rokoch predstavuje úplne novú generáciu truckov. Svetová premiéra sa udiala 10. februára 2020 v španielskom prístavnom meste Bilbao. Priaznivci značky so siluetou leva v logu sa majú na čo tešiť!

Prerod je dôsledne zameraný na meniace sa požiadavky dopravného priemyslu a definuje nové štandardy – okrem iného aj v asistenčných systémoch, v orientovaní sa na vodiča a tiež v oblasti digitálneho prepojenia. Nová generácia nákladných vozidiel tak stelesňuje zmenu spoločnosti MAN Truck & Bus z výrobcu vozidiel na dodávateľa inteligentných a trvalo udržateľných dopravných riešení. Pokiaľ ide o hospodárnosť, vďaka až 8-percentným úsporám paliva nové trucky MAN prinášajú významné zredukovanie emisií CO2. Tému bezpečnosti ďalej rozvíja novo vyvinutý asistent odbočovania – pomáha predchádzať vážnym nehodám v mestskej premávke. Je to významný bezpečnostný prvok, ktorý MAN uviedol o štyri roky skôr, než túto funkciu bude vyžadovať legislatíva. Asistent pre jazdu v pruhu varuje aj vodičov v okolitých vozidlách. MAN hneď od začiatku zapojil do vývoja zákazníkov i vodičov, aby sa ich požiadavky mohli dôsledne realizovať na vozidlách.

Nová generácia nákladných vozidiel MAN prináša i novú úroveň pohodlia, bezpečnosti, hospodárnosti, spoľahlivosti, služieb aj prepojenosti a digitalizácie.

 „Simplifying Business“ – dopravný priemysel sa mení

Požiadavky vo všetkých oblastiach dopravného priemyslu sú dnes rôznorodejšie a komplexnejšie než kedykoľvek predtým a prognózy do budúcnosti naznačujú, že zásadná transformácia tohto priemyselného odvetvia ide „na plný plyn“. To so sebou prináša veľké výzvy, veď len v krajinách EÚ počas nasledujúcich 20 rokov vzrastie objem prepravy o ďalších 40 percent. Zároveň však do roku 2025 sa majú znížiť emisie CO2 o 15 percent (a o ďalších 30 % do roku 2030). Situáciu komplikuje fakt, že na trhu je stále akútnejší nedostatok vodičov. Podľa súčasných štatistík bude v priebehu najbližších dvoch rokov v Nemecku chýbať okolo 150 000 kvalifikovaných profesionálnych šoférov. Okrem toho čoraz komplexnejšia digitalizácia naprieč všetkými logistickými procesmi zvyšuje tempo, akým musia dopravné spoločnosti pracovať.

„Naši zákazníci od nás očakávajú odpovede na tieto otázky a očakávajú ich oprávnene,” hovorí Joachim Drees, predseda predstavenstva spoločnosti MAN. „Pre nich si musíme zachovať náskok pred týmito zmenami a ich priamymi aj nepriamymi dôsledkami. Je to obrovská, no súčasne veľmi vzrušujúca úloha – znamená to, že ako výrobca musíme premýšľať v iných, nových dimenziách. A vidno to na našej novej generácii nákladných vozidiel.“

Nová generácia truckov MAN ponúka všetko, čo si zákazníci a vodiči vždy cenili na svojich vozidlách značky MAN a čo od nich očakávali – samozrejme, teraz na ešte lepšej úrovni. Overené a osvedčené prednosti spája so zmenami plne orientovanými na budúcnosť. Cieľ: odbremeniť prepravcov a vodičov a zjednodušiť im každodennú prácu – aj napriek čoraz komplexnejším rámcovým podmienkam. MAN sa preto sústredí na tieto kľúčové témy: vodič na jeho pracovisku, hospodárnosť vozidla a jeho spoľahlivá použiteľnosť a silné, kompetentné partnerstvá so zákazníkmi.

Perfektne prispôsobený vodičom

Aby bolo možné optimalizovať pracovné prostredie v nákladnom vozidle a lepšie ho prispôsobiť každodenným potrebám vodičov, treba myslieť na ich výkon a motiváciu. Koniec-koncov rozhodujúcimi stavebnými kameňmi ekonomického úspechu dopravnej spoločnosti sú angažovaní a spokojní vodiči. Preto nová generácia truckov MAN formuje nové štandardy z hľadiska orientácie na užívateľa, najvhodnejšej ergonómie, intuitívnejšieho a spoľahlivejšieho ovládania, prepojenia s digitálnymi službami, resp. aplikáciami. Dôležitou témou pri vývoji bol tiež optimálny priestor s dobre premysleným konceptom úložných možností a dokonalým komfortom pri spánku – to všetko so zámerom naplniť potreby definované na báze skúseností z praxe. Spoločnosť MAN totiž do celého procesu vývoja dôsledne zahŕňala poznatky a spätnú väzbu od vodičov i obchodných partnerov. Moderné asistenčné systémy – napríklad novo vyvinutý asistent odbočovania, asistent jazdy v dopravnej zápche aj asistent zmeny jazdného pruhu – znižujú vypätie vodiča a sú zárukou vyššej bezpečnosti v cestnej premávke.

Skvelá efektívnosť a hospodárnosť

Rad motorov Euro 6d, ktorý spoločnosť MAN uviedla na trh v roku 2019, naplno využíva svoj potenciál v novej generácii nákladných vozidiel MAN. Dokonalá súhra pohonných jednotiek s novo vyvinutými prvkami hnacieho systému a softvéru, ktoré sú zamerané na zníženie spotreby, sa postará o pozoruhodnú úroveň hospodárnosti. Takýmto spôsobom nová generácia nákladných vozidiel MAN ušetrí v klasickej diaľkovej doprave až 8 % percent paliva v porovnaní so svojimi predchodcami s motormi Euro 6c a dosahuje tak jasné zredukovanie emisií CO2. Pritom však hrajú svoju rolu aj vylepšené aerodynamické aspekty nového dizajnu kabíny. Okrem toho MAN poskytuje doplňujúce cielené a na prax orientované školenia a tréningy so zameraním na digitálne aplikácie, čím pomáha vodičom jazdiť ešte úspornejšie.

Komplexné vylepšenie produktu aj zdokonalenia v oblasti údržby a servisu znižujú prevádzkové náklady počas celej životnosti vozidla. Navyše nová generácia truckov MAN ponúka nezanedbateľné výhody z hľadiska užitočného zaťaženia pre sektory, v ktorých je hmotnosť vozidiel kľúčovou otázkou.

Maximálna využiteľnosť počas celej životnosti

Nakoľko „dobré“ je nákladné vozidlo počas prevádzky, to do veľkej miery závisí od toho, ako hospodárne a ľahko plní svoje pracovné úlohy. Dôležitým parametrom je pritom spoľahlivosť. V novej generácii truckov sa MAN usiluje ďalej vylepšiť, čo už je overené, aby aj do budúcnosti vedel garantovať trvalú kvalitu produktov (ktorú opakovane potvrdzuje report TÜV). Vezmime si napríklad novú zjednodušenú, výkonnú a na budúcnosť pripravenú architektúru elektroniky, ktorá zásadným spôsobom zlepší a rozšíri funkčnosť truckov.

Navyše komplexne rozvinutý digitalizovaný systém manažmentu údržby prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov a je zárukou maximálnej disponibility nových vozidiel MAN TG. Manažérom flotíl aj vodičom poskytne podporu mnoho digitálnych funkcií a služieb.

Kompetentné a osobné partnerstvo

Spolu s novou generáciou truckov spoločnosť MAN predstavuje aj nový systém konzultácií a produktových ponúk orientovaných na potreby zákazníka. Sleduje produktovú logiku, ktorá je dôsledne zameraná na profil nasadenia vozidla. Vďaka tomu nový MAN TGX, TGS, TGM alebo TGL možno zostaviť tak, aby presne pasoval na prácu, ktorú bude vykonávať. Umožňuje to komplexne nastaviteľná a flexibilná konfigurácia. Tá zahŕňa aj individuálne koordinované servisné, finančné aj digitálne služby, vďaka čomu sa z trucku stáva holistické, integrované dopravné riešenie – a to všetko z jediného zdroja a s kompetentnými partnermi pre osobný kontakt. Okrem toho služba MAN Individual ponúka zákazníkom široké portfólio možností na individuálne vylepšenie vozidla a špecifické úpravy priamo z výroby.

Od zákazníka po finálny produkt

Heslo novej generácie truckov MAN znie „Simply my Truck“ (Jednoducho môj truck). Nejde iba o slogan, je to aj dôležitý základ pre vývoj. V snahe zistiť z prvej ruky, ako by mal byť navrhnutý ideálny pracovný a životný priestor v kabíne, vývojári spoločnosti MAN ukázali rôzne prototypové riešenia viac než 700 vodičom, ktorých oslovovali napríklad aj počas návštev čerpacích staníc či parkovísk pre kamióny. Názory profesionálov a ich návrhy i predstavy sa stali súčasťou nového produktového radu.

Paralelne s týmto projektom MAN pozval do Mníchova tri stovky zákazníkov zo 16 krajín sveta, aby s nimi počas praktických seminárov definoval ich najdôležitejšie požiadavky na nové vozidlo. Vývojové tímy potom tieto rôznorodé vstupy porovnali so spätnou väzbou z rozhovorov s vodičmi a výsledné kľúčové informácie zapracovali do množstva inovatívnych prvkov novej generácie truckov MAN.

Všestranné vylepšenia v procese výroby aj predaja

Nová generácia truckov MAN nie je pre spoločnosť MAN len novým produktom – prináša so sebou i komplexné zdokonalenia vo výrobe aj v predaji. Aby bola pripravená vstúpiť na trh a zároveň počas prechodného obdobia do konca roka 2020 ostali v ponuke aj predchádzajúce modely, výrobca investoval napríklad len do svojej mníchovskej fabriky približne 100 miliónov eur. Tam sa denne vyrobí až 500 kabín pre celú paletu vozidiel nastupujúcej generácie a zároveň aj pre predchádzajúci rad TG.

Investícia ďalších 85 miliónov eur smerovala do novej lakovne v hlavnej fabrike, ktorá teraz bez problémov zvládne zvýšenú produkciu kabín. Je to jeden z najmodernejších a najekologickejších výrobných závodov v Európe a ďalší krok k „zelenej továrni“, ktorý sa spoločnosť MAN zaviazala dosiahnuť. Aj vo fabrike v rakúskom Steyri, kde sa budú naďalej vyrábať trucky TGL a TGM, začala prevádzku nová moderná lakovňa.

Okrem výroby spoločnosť MAN s príchodom novej generácie truckov upravila aj štruktúru svojej ponuky. V jej centre je zásadná zmena metód produktovej logiky, ktorá sa prejavuje v nových procesoch a nástrojoch na konfiguráciu. Ústrednou myšlienkou pri vytváraní ponuky je dať do popredia individuálne dopravné úlohy klientov. Vzniká tak portfólio, ktoré je lepšie zladené s požiadavkami trhu a zákazníkov, s kompletne integrovanou ponukou nákladných vozidiel, popredajnými, finančnými a digitálnymi službami. Proces konfigurácie a vytvárania individuálnej ponuky je tak nielen omnoho rýchlejší, ale poskytuje tiež vysokú mieru flexibility pri skladaní dokonalého riešenia pre každého klienta.

 

Nová generácia truckov MAN – projekt v číslach

Uvedenie novej generácie truckov MAN je najambicióznejším projektom spoločnosti za posledných 20 rokov:

12 000 000 hodín odpracovaných na projekte

4 000 000 testovacích kilometrov najazdených pred uvedením na trh

2 800 000 riadkov programovacieho kódu

167 000 hodín práce na dizajne nových vozidiel

Okolo 22 000 nových položiek integrovaných do všetkých oddelení

3000 farieb kabíny v štandardnej ponuke

2100 zamestnancov spoločnosti MAN priamo zapojených do projektu

8 veľkostí kabíny dostupných pre novú generáciu truckov MAN

Až o 8 % nižšia spotreba paliva

4 modelové rady: MAN TGX, TGS, TGM a TGL

1 tím: 36 000 zamestnancov MAN Truck & Bus