LEXIKÓN PROFESIONÁLNEHO VODIČA, 3. ČASŤ

Originálny olej MAN

LEXIKÓN PROFESIONÁLNEHO VODIČA, 3. ČASŤ

Originálny olej MAN preukázateľne poskytuje ideálnu ochranu proti opotrebovaniu a pomáha tak predĺžiť životnosť vozidla a znížiť celkové náklady na prevádzku. Produkt, ktorý je na slovenskom trhu od začiatku roka, sme už predstavovali. Pozrime sa však detailnejšie do „kuchyne“, aby sme videli, prečo je Originálny olej MAN taký vysoko kvalitný.

Najtvrdšou fázou pri vývoji nového produktu je prax. Na cestách po celom svete, každý deň, mesiac po mesiaci. Originálny olej MAN absolvoval milióny skúšobných kilometrov v rôznych vozidlách MAN, aby sa výkonnosť maziva otestovala v reálnych podmienkach a pri každodennom namáhaní: pri silných vibráciách, znečistenom vzduchu, jazde s neustálym zastavovaním, pri častom brzdení motorom a podobne.

Počas mnohých rokov MAN v rámci rozsiahlych cestných skúšok testoval rôzne typy olejov pre motory, prevodovky, poháňané nápravy a rozvodovky. Technici potom komponenty rozobrali, skontrolovali a vyhodnotili ich stav. Paralelne prebiehali analýzy oleja. Ak sa na mazaných dielcoch našli známky sedimentov alebo zvýšeného opotrebovania, konkrétny olej nebol schválený. Iba oleje, ktoré úspešne prešli komplexnými testami a dokázali tým, že sú ideálne pre naše vozidlá, získali osvedčenie o schválení značkou MAN.

Klasifikácie a viskozitné triedy

Pri motorových a prevodových olejoch sa používajú klasifikačné systémy SAE, konkrétne SAE J300 a SAE J306. Viskozitné triedy SAE stanovujú hustotu alebo tekutosť oleja pri rôznych teplotách: to znamená minimálnu viskozitu pre vysoké teploty (pri 100 °C) a maximálne prípustnú viskozitu pri nízkych teplotách. Viskozitná trieda (napr. SAE 10W-40) však nie je indikátorom kvality oleja!

Komponenty mazacích olejov

Mazacie prostriedky musia spĺňať určité vlastnosti, aby vyhovovali požiadavkám pri rôznom použití. Všeobecne sa dá povedať, že cca 80 % tvoria základné oleje a zhruba 20 % aditíva (prísady).

 

 

Mazanie za studena

Takmer všetky dielce motora, ktoré sa pohybujú, podliehajú treniu. Aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovaniu, treba ich mazať. Aby sa pri studenom štarte rýchlo dosiahlo kompletné mazanie dielcov, potrebný je olej s nízkou viskozitou.

Riešenie: Vysoko kvalitný základný olej s nízkou viskozitou, ktorý zabezpečuje dostatočne nízke trenie pri studenom štarte.

 

Mazanie za horúca

Pri prevádzkovej teplote motora existuje riziko, že viskozita výrazne klesne. Môže tak dôjsť k pretrhnutiu mazacieho filmu.

Riešenie: Prísada zlepšujúca viskozitný index. Pri stúpajúcej teplote oleja aditíva zlepšujúce viskozitný index zabezpečujú nižší pokles viskozity a pomáhajú tak zaistiť stabilný olejový film aj pri prevádzkových teplotách. Pri stúpajúcich teplotách sa navzájom spájajú molekuly prísady na zlepšenie viskozitného indexu a týmto „efektom zahustenia“ zvyšujú viskozitu.

 

Opotrebenie

Ak dielce, medzi ktorými dochádza k treniu, pri vysokom tlaku a tepelnom namáhaní už nie sú navzájom oddelené mazacím prostriedkom, ich povrchy sa dotýkajú a dochádza k zvýšenému opotrebeniu alebo v extrémnom prípade aj k „zadretiu“.

Riešenie: Aditíva na ochranu proti opotrebeniu, ktoré vytvárajú ochranný film pre minimálne opotrebenie oderom v oblastiach s nedostatočným mazacím filmom. Aditíva EP/AW v oleji vytvárajú na klzných plochách častí, ktoré sa o seba otierajú, veľmi tenké vrstvy a zamedzujú priamemu kontaktu „kov na kov“. Za normálnych podmienok sú tieto prísady pevné, pri pôsobení opotrebenia sú však klzké a neustále sa vymieňajú.

 

Trenie

Neustále trenie v motore môže viesť k obmedzeniu výkonu a znečisťovaniu ovzdušia.

Riešenie: Prísady zlepšujúce trenie (resp. modifikátory trenia). Tieto prísady optimalizujú vnútorné trenie v samotnom oleji a tým zvyšujú účinnosť motora.

 

Usadeniny vzniknuté oxidáciou

Najmä pri vysokých teplotách majú motorové oleje tendenciu k starnutiu. V dôsledku oxidačných procesov sa ukladá kyslík na molekuly uhlíka a vznikajú kyseliny i usadeniny. Kontaktom oleja so spaľovacími plynmi z BlowBy je starnutie ešte intenzívnejšie.

Riešenie: Antioxidanty, detergenty a disperzanty. Antioxidanty (resp. inhibítory oxidácie) znižujú tendenciu k oxidácii (starnutie). Detergenty čistia a neutralizujú kyseliny. Disperzanty zabraňujú tvorbe usadenín a nánosov.

 

Korózia

Existuje nebezpečenstvo, že kovové povrchy zareagujú na vonkajšie vplyvy, napr. kyseliny alebo vlhkosť a tým zoxidujú.

Riešenie: Aditíva zvyšujúce ochranu proti korózii – zabraňujú povrchovej korózii spôsobenej kyselinou alebo vlhkosťou v oleji.

 

Penivosť

Tvorba peny prináša riziko, že mazací film sa pretrhne.

Riešenie: Prísady znižujúce penivosť. Nasávaním zmesi vzduch-olej môže dôjsť k tomu, že sa nepodarí udržať tlak oleja a dielce mazané olejom nebudú dostatočne zásobované mazacím prostriedkom. Prísada znižujúca penivosť zabraňuje tvorbe zmesi vzduch-olej.

 

Resumé

Na začiatku sme položili otázku: Prečo Originálny olej MAN? Tu je odpoveď, ktorá zahŕňa všetky aspekty: ● Dlhodobé expertízy a testovanie v teréne ● Nepretržitá kontrola ● Precízna výroba podľa smernice MAN ● Dodržiavanie prísnych noriem kvality.

Pre užívateľov znamená Originálny olej MAN prvotriednu kvalitu, maximálnu spoľahlivosť, maximálnu bezpečnosť, optimálnu ochrana a najlepší výkon. Okrem toho sa podieľa na optimálnej spotrebe paliva, pozitívne vplýva na TCO a prispieva k redukovaniu emisií CO2. K ďalším výhodám Originálneho oleja MAN patrí garantovanie kvality produktu spoločnosťou MAN Truck & Bus, dokonalejšie produktové portfólio a v neposlednom rade lepší servis pri záručnom plnení, resp. v servisných zmluvách.