LEXIKÓN PROFESIONÁLNEHO VODIČA, 2. ČASŤ

Bezpečnostné a asistenčné systémy MAN

LEXIKÓN PROFESIONÁLNEHO VODIČA, 2. ČASŤ

Technológie aplikované v nákladných vozidlách sa vyvíjajú čoraz rýchlejším tempom. To, čo ešte nedávno bolo iba projektom, je dnes súčasťou štandardnej alebo voliteľnej výbavy. Pribúdajú aj názvy a skratky… Ruku na srdce: viete, ako fungujú prvky aktívnej bezpečnosti a asistenčné systémy, ktorými je vybavený váš nový ťahač či sklápač MAN?

„Lexikón profesionálneho vodiča“, ktorý sme pripravili a budeme ho priebežne dopĺňať, vám ponúkne prehľad technológií podporujúcich bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky truckov MAN. Chceme vám takto pripomenúť princípy činnosti „elektronických spolujazdcov“ a prečo sú užitoční pri vašej každodennej práci.

Adaptívny tempomat s inovatívnou funkciou Stop & Go

Spoločnosť MAN vylepšuje adaptívny tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control) v truckoch sérií TGX a TGS o inteligentnú funkciu Stop & Go, ktorá odbremeňuje vodiča v pomaly sa hýbucej doprave alebo pri dopravných zápchach. Truck vybavený týmto systémom pri jazde v kolóne automaticky zabrzdí až do úplného zastavenia a po krátkych zastaveniach sa aj samostatne pohne z miesta. Adaptívny tempomat je okrem toho ešte pohodlnejší, bezpečnejší a hospodárnejší aj v štandardnom režime jazdy vďaka revízii systému brzdenia a zrýchľovania. Nové funkcie sú ideálnym doplnkom asistenta núdzového brzdenia EBA 2, resp. systému monitorovania jazdného pruhu a proaktívne pomáhajú týmto systémom predchádzať nehodám.

Pomaly sa pohybujúca doprava, každodenné dopravné zápchy alebo kolóny vozidiel, ktoré sa vlečú po diaľnici… Musíte neustále zastavovať a rozbiehať sa v tesnom priestore zaplnenom množstvom iných účastníkov cestnej premávky. Pre vodiča sú to náročné situácie, ktoré výrazne zväčšujú riziko kolízie s vozidlom jazdiacim vpredu – pre nepozornosť. Práve v takýchto chvíľach nová funkcia Stop & Go integrovaná do adaptívneho tempomatu zásadne zvyšuje bezpečnosť jazdy. V súčasnosti je dostupná pre vozidlá z modelových radov MAN TGX a MAN TGS s motorom D26 Euro 6 a prevodovkou TipMatic 12+2, ale do polovice roka 2019 sa ponuka rozšíri aj o ďalšie verzie hnacieho ústrojenstva.

Funkcia Stop & Go vznikla špeciálne s ohľadom na podmienky jazdy v zápche alebo pomaly sa pohybujúcej doprave a umožňuje využitie adaptívneho tempomatu pri každej rýchlosti – dokonca aj v prípade, že predchádzajúce vozidlo spomalí až do úplného zastavenia. Tempomat sa prispôsobí stojacim vozidlám, vodičova vlastná rýchlosť však musí byť nižšia ako 50 km/h. Ak zastavenie trvá menej ako dve sekundy, truck sa samostatne opäť naštartuje a pohne vpred. Ak zastavenie trvá viac než dve sekundy, systém automaticky odpojí tlak na prevádzkovú brzdu a vodič môže opäť naštartovať krátkym zošliapnutím pedála akcelerátora alebo tlačidlom na multifunkčnom volante. Vďaka tejto funkcii sa dá vyhnúť nehodám s poškodením vozidla, ktoré sú typické pre pomaly sa pohybujúcu kolónu a vodič trucku môže situáciu zvládať bez námahy a stresu. Snímače v sedadle vodiča zabezpečujú, aby funkciu bolo možné aktivovať len v prípade, že šofér naozaj sedí za volantom.

Ešte pohodlnejší, efektívnejší a bezpečnejší ACC

Okrem novej funkcie Stop & Go prináša nová generácie adaptívneho tempomatu značky MAN aj komfortnejší spôsob približovania sa k vozidlám jazdiacim pred vami. Navyše systém sa vyhýba nepotrebnému brzdeniu a zrýchľovaniu, čím redukuje opotrebovanie brzdového obloženia a spotrebu paliva pri jazde s tempomatom. Teraz ho možno aktivovať od rýchlosti 15 km/h a k dispozícii je vyššie maximálne oneskorenie brzdenia a tým aj možnosť automaticky a efektívnejšie zvládať kritické situácie. Okrem toho nový kryt radaru v zime takmer úplne eliminuje hromadenie snehu na povrchu zariadenia, a teda predchádza obmedzeniam funkcie tempomatu. Nová generácia adaptívneho tempomatu celkovo umožňuje ešte pohodlnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie udržiavanie bezpečného odstupu.

Adaptívny tempomat sa spolieha na dva systémy snímačov, ktoré identifikujú stojace alebo pohybujúce sa vozidlá pred truckom. Prvým zdrojom informácií je radarový senzor umiestnený vpredu medzi maskou chladiča a nárazníkom, ktorý neprestajne zaznamenáva odstup od vozidla vpredu, resp. jeho polohu a tieto údaje ACC využíva na vypočítanie jeho relatívnej rýchlosti a porovnanie s rýchlosťou vlastného trucku, aby zodpovedajúcim spôsobom zrýchlil alebo spomalil. Okrem toho systém vyhodnocuje aj údaje zaznamenané videokamerou za čelným sklom, ktorá rozpoznáva objekty a jazdné pruhy. Kamera pracuje nezávisle od radaru a poskytuje informácie potrebné na špecifické triedenie objektov na ceste a vedľa nej.