LEXIKÓN PROFESIONÁLNEHO VODIČA

Bezpečnostné a asistenčné systémy MAN

LEXIKÓN PROFESIONÁLNEHO VODIČA

Technológie aplikované v nákladných vozidlách sa vyvíjajú čoraz rýchlejším tempom. To, čo ešte nedávno bolo iba projektom, je dnes súčasťou štandardnej alebo voliteľnej výbavy. Pribúdajú aj názvy a skratky, ktorými sa označujú nové prvky aktívnej bezpečnosti či asistenčné systémy.

Význam troch písmen ABS určite pozná každý (mimochodom, uplynulo už vyše 25 rokov, čo prišiel na scénu revolučný protiblokovací brzdový systém), ale nie všetci vodiči stíhajú sledovať súčasné novinky z oblasti „elektronických spolujazdcov“. Ruku na srdce – viete, ako fungujú prvky aktívnej bezpečnosti a asistenčné systémy, ktorými je vybavený váš nový ťahač či sklápač MAN? „Lexikón profesionálneho vodiča“, ktorý sme pripravili a budeme ho priebežne dopĺňať, vám ponúkne prehľad technológií podporujúcich bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky truckov MAN. Chceme vám takto pripomenúť, ako fungujú a prečo sú užitočné pri vašej každodennej práci.

Asistent núdzového brzdenia – EBA (Emergency Break Assist)

Systém EBA je jedným z najdôležitejších prvkov aktívnej bezpečnosti vyvinutých v posledných rokoch. O jeho význame svedčí aj fakt, že od novembra 2015 patrí v EÚ k povinnej výbave nových nákladných vozidiel.

Radar slúži viacerým asistenčným systémom vozidla.

Nová generácia systému núdzového brzdenia EBA 2 od MAN kombinuje informácie z radaru v prednej časti vozidla a z kamery namontovanej za čelným sklom. Takéto spojenie dvoch druhov snímačov umožňuje systému poskytnúť spoľahlivé informácie o situácii na ceste. Autá jazdiace vpredu alebo statické objekty môžu byť identifikované rýchlejšie a presnejšie, takže ak treba, systém dokáže spustiť núdzové brzdenie vo väčšom predstihu. Vďaka tomu v kritickej situácii vozidlo spomaľuje rapídnejšie a zastaví sa o niekoľko rozhodujúcich metrov skôr, než by došlo k zrážke.

Rozpoznať stacionárne prekážky s rovnakou istotou ako vozidlá jazdiace vpredu je pre EBA zložitejšie. Systém musí odlíšiť relevantné objekty (odstavené pokazené vozidlo alebo vozidlo stojace na konci dopravnej zápchy) od nepodstatných (dopravné značky, vjazdy do tunelov, mosty a pod.). Aby sa predišlo spusteniu núdzového brzdenia omylom, systém EBA reaguje až vtedy, keď je núdzová situácia interpretovaná ako vysoko pravdepodobná. Systém vykonáva analýzy intenzívnejšie a dlhšie, aby sa absolútne ubezpečil, že vpredu v jeho jazdnom pruhu sa nachádza statická prekážka. Pochopiteľne, všetky tieto procesy prebiehajú vo veľmi krátkych časových úsekoch

Systém EBA 2 už teraz jednoznačne prekračuje legislatívne požiadavky systémy núdzového brzdenia, ktoré sa majú sprísňovať od konca roka 2018. MAN ho ponúka pre celú produktovú paletu nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou od 7,5 ton.

Vysoká miera akceptovania vodiča. MAN je vysoko kompetentný v oblasti konceptov prevádzky výskumných vozidiel. Vedecké skúmanie vodičov pri jazde na simulátore v mníchovskej Technickej univerzite prinieslo významné závery pre vyhodnotenie činnosti systému EBA – napríklad z hľadiska bdelosti, nepozornosti či stresu šoféra a jeho správania sa v núdzových situáciách. Riešenie systému núdzového brzdenia EBA sa riadi princípom, „že vodič by mal mať vozidlo vždy pod kontrolou“. Táto pre MAN špecifická filozofia garantuje vysokú mieru akceptovania vodiča.

Interakcia radaru a kamery výrazne znižuje riziko neopodstatnených varovaní, keďže na rozpoznaní objektu sa podieľajú dve technológie. MAN tým dosiahol cieľ v čo najmenšej možnej miere obťažovať vodiča výstražnými signálmi.

Ak dôjde k varovaniu alebo sa už spustí núdzové brzdenie, vodič podľa vlastného odhadnutia situácie môže odmietnuť akciu systému. Keď šliapne na pedál akcelerátora, resp. brzdy, zapne smerovku či začne meniť jazdný pruh, anuluje tým výstrahu alebo preruší automatické brzdenie. V prípade, že už ďalej nehrozí riziko kolízie, napríklad keby sa pomalšie jazdiace vozidlo presunulo na krajnicu, systém EBA zruší proces núdzového brzdenia.

Reťazec núdzového brzdenia. Systém EBA reaguje na blížiacu sa prekážku a na nereagovanie vodiča (brzdenie, zmena jazdného pruhu). Situáciu vyhodnocuje na základe množstva priebežne vykonávaných meraní. Najprv vystríha vodiča pred blížiacim sa rizikom kolízie prenikavým zvukovým signálom a vizuálnym varovaním na prístrojovom paneli. V tomto momente je už brzdová sústava pripravená na akciu a zapnú sa brzdové svetlá – kvôli včasnému upozorneniu vodičov vozidiel jazdiacich vzadu. Okrem toho vo fáze varovania systém MAN EBA obmedzí krútiaci moment motora. To je pre nepozorného vodiča ďalšia zreteľná výstraha. Ak ani potom nekoná, vozidlo na okamih automaticky pribrzdí (varovné spomalenie). V prípade, že nebezpečenstvo kolízie je stále pravdepodobné a vodič naďalej nereaguje, EBA spustí razantné núdzové brzdenie, ktoré v ideálnych podmienkach zabráni zrážke s prekážkou, dokonca aj z plnej rýchlosti 80 km/h.

Signalizovanie núdzového brzdenia. Pri núdzovom brzdení sa zapne signál núdzového brzdenia ESS (Emergency Stopping Signal). Okrem brzdových svetiel systém rýchlo aktivuje aj výstražnú funkciu smerových svetiel a zvýšenou frekvenciou blikania signalizuje ostatným vodičom núdzovú situáciu. Prevádzkové testy potvrdili, že včasné varovanie pomáha predchádzať nehodám s nárazom zozadu.

Asistenčný systém LGS prostredníctvom kamery monitoruje pozíciu vozidla a varuje vodiča, ak vybočí z jazdného pruhu bez zapnutia smerovky.

„Strážca‟ jazdného pruhu – LGS (Lane Guard System)

Pri dlhých alebo monotónnych cestách či pri jazde v noci často dochádza k zníženiu pozornosti vodiča a rastie riziko mikrospánku. Nový elektronický systém varovania vodiča pri mimovoľnom vybočení z jazdného pruhu (LGS – Lane Guard System) využíva najnovšiu technológiou z oblasti technických kamier. To prináša väčšiu presnosť monitorovania jazdného pruhu a minimum neodôvodnených varovaní.

Pri rýchlostiach nad 60 km/h asistent držania stopy LGS monitoruje pozíciu vozidla vzhľadom na jazdný pruh a varuje vodiča, ak vybočí zo smeru jazdy bez zapnutia smerovky. V takom prípade z reproduktora umiestneného v ľavých aj v pravých dverách zaznie zvuk „rapkáča“ – zo strany, kde došlo k prekročeniu čiary, takže vodič na to intuitívne zareaguje. Komfort pri jazde vylepšujú prídavné funkcie: inovovaný systém sám zistí, keď sa vodorovné dopravné značenie zmení a aktivuje výstrahu len vtedy, ak sú čiary vľavo aj vpravo a majú určitú minimálnu šírku. Nový LGS počíta tiež s tým, že veľa vodičov kvôli bezpečnosti jazdí pri pravom okraji jazdného pruhu, a preto na tejto strane spúšťa výstrahu neskoršie. V krajinách, kde sa jazdí vľavo, sa systém automaticky nastavuje na ľavostrannú cestnú premávku.

Adaptívny tempomat – ACC (Adaptive Cruise Control)

Systém ACC automaticky prispôsobuje rýchlosť, aby sa dodržiaval primeraný bezpečný odstup od vozidla jazdiaceho vpredu v tom istom pruhu. Používať ho možno od rýchlosti 25 km/h, ale určený je predovšetkým pre jazdu po diaľniciach a komunikáciách diaľničného typu.

Aktuálna verzia adaptívneho tempomatu využíva dva inteligentne prepojené systémy snímačov. Radar zisťuje vozidlo jazdiace vpredu a vypočíta jeho rýchlosť, vzdialenosť i pozíciu vzhľadom k vášmu trucku. Kamera za čelným sklom zase rozpoznáva objekty a sleduje tiež vodorovné značenie na vozovke. Radar aj kamera navzájom nepretržite komunikujú a porovnávajú svoje výsledky, takže systém funguje ešte spoľahlivejšie, než keď ACC využíva iba radar. To znamená, že vozidlo pred vami môže byť zistené s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou aj v náročných úsekoch. Systém MAN s kamerou a radarom funguje na zvlnených okresných cestách spoľahlivejšie, než keď ACC využíva iba na radar.

Ide o inteligentný variant tempmatu, ktorý aktivuje aj brzdové systémy vozidla. Reprezentuje významnú podporu vodiča pri dlhých trasách po diaľniciach, pretože udržiavanie adekvátnej vzdialenosti medzi vozidlami podstatne zvyšuje bezpečnosť na cestách.

Pre modelový rok 2018 spoločnosť MAN vylepšila adaptívny tempomat v truckoch radu TGX a TGS o inteligentnú funkciu Stop & Go, ktorá pomôže redukovať únavu vodiča pri jazde po upchatých cestách a v kolónach. Táto funkcia nielenže udržiava bezpečný odstup od vozidla idúceho vpredu aj pri nízkych rýchlostiach, ale v prípade potreby spomaľuje až do úplného zastavenia a vždy, keď sa kolóna pohne, vozidlo automaticky znova rozbieha. Vylepšený ACC je okrem toho ešte pohodlnejší, bezpečnejší a hospodárnejší aj v štandardnom pracovnom  režime vďaka revízii systému brzdenia a akcelerovania.