Koronavírus a klimatizácia

Autobusy

Koronavírus a klimatizácia

Zdravie cestujúcich a vodičov je najvyššou prioritou operátorov v sektore autobusovej dopravy. A teraz v čase koronavírusu je tento aspekt ešte dôležitejší.

Kamkoľvek sa teraz pohnete, všade sú zavedené opatrenia na ochranu pred koronavírusom – v bankách, supermarketoch, na pracovných stanovištiach vo fabrikách či v úradoch. Zdravie cestujúcich a vodičov je najvyššou prioritou aj v autokaroch a mestských i medzimestských autobusoch. Popri všeobecných hygienických pravidlách a zásad o dodržiavaní odstupu, ktoré sú už v platnosti, sa pozornosť čoraz viac obracia aj smerom ku klimatizačným systémom. Spoločnosť MAN Truck & Bus poskytuje vodičom a dopravcom dôležité odporúčania. Heinz Kiess, vedúci produktového marketingu autobusov v spoločnosti MAN Truck & Bus, vysvetľuje, čo by prevádzkovatelia autobusov a vodiči mali mať na pamäti.

Aké opatrenia by sa mali urobiť pre minimalizovanie rizika infekcie?

Heinz Kiess: „Vodiči a dopravní operátori by mali spraviť viacero opatrení na zredukovanie šírenia vírusu do interiéru autobusu cez klimatizačný systém. V prvom rade klimatizácia by sa mala používať iba v režime čerstvého vzduchu – pokiaľ je to možné – a bez recirkulácie. Systém by sa tiež nemal deaktivovať manuálne pomocou vypínača, pretože tým sa vypne len kompresor chladiaceho okruhu a nie ventilátor. Aby sa predišlo zníženiu množstva čerstvého vzduchu v priestore pre cestujúcich, ani rýchlosť ventilátora by sa nemala znižovať manuálne. Ak majú autobusy individuálne nastaviteľné výduchy nad sedadlami, odporúčame ich zavrieť pred začiatkom cesty. To prispeje k pohode cestujúcich, pretože nebudú vystavení priamemu prúdeniu vzduchu. Namiesto toho bude vzduch vychádzať iba z rozvodov v strope. Pre zvýšenie čistoty vzduchu by sa mali v krátkych pravidelných intervaloch meniť vnútorné vzduchové filtre v klimatizačnom systéme na streche a v prednom boxe.“

Ako vlastne funguje klimatizačný systém?

Heinz Kiess: „Požadovaná teplota sa reguluje pomocou vykurovacích jednotiek v priestore pre cestujúcich – tie sú umiestnené pod sedadlami a na bočných stenách. K udržiavaniu nastavenej teploty prispieva aj predný klimatizačný box a klimatizácia namontovaná na streche. Vďaka tomu je podiel čerstvého a recirkulovaného vzduchu regulovaný podľa vonkajších podmienok pomocou kontroly priestoru pre cestujúcich. Vzduch sa filtruje cez štandardne montované vnútorné vzduchové filtre a do určitej miery aj cez filtre s aktívnym uhlím. Použitý vzduch je vypúšťaný cez samostatné potrubia – pri aktívnom vetraní sa permanentne odvádza z interiéru vozidla cez tieto kanály, čo zaručuje plynulú cirkuláciu vzduchu.

Aké veľké riziko predstavuje klimatizácia?

Heinz Kiess: „Teoreticky nemôžeme úplne vylúčiť možnosť nákazy koronavírusom spôsobenú klimatizačným systémom v autobuse. Ale odhadujeme, že riziko je veľmi nízke. Oveľa väčší problém predstavujú ďalšie faktory, najmä nerešpektovanie platných všeobecných hygienických zásad a nedodržiavania odstupu. Z tohto dôvodu by sa v autobusoch mali dodržiavať aj regionálne, národné a medzinárodné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú stanovené alebo odporúčané príslušnými orgánmi. Vodiči autobusov a dopravcovia by okrem toho mali zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu držadiel a tyčí. Myslíme si tiež, že je veľmi rozumné uplatňovať dôkladnú hygienu a pri vstupe do autobusu poskytovať dezinfekčné prostriedky.“

Existujú špeciálne opatrenia na ochranu vodičov?

Heinz Kiess: „Vzhľadom na okolnosti v súčasnosti mnohí výrobcovia a dopravní operátori oddeľujú pracovisko vodiča od priestoru pre cestujúcich tabuľou z plexiskla alebo niečím podobným, čo by malo poskytnúť šoférom lepšiu ochranu. Niektoré takéto riešenia už boli implementované. Na túto tému dostávame viac otázok najmä z oblasti predaja mestských autobusov. Pre našu novú generáciu mestských autobusov budeme čoskoro schopní ponúknuť ochrannú priečku pre pracovisko vodiča ako špeciálnu výbavu inštalovanú v továrni a tiež na dodatočnú montáž prostredníctvom popredajných služieb. Dostali sme aj otázky týkajúce sa ostatných vozidiel prevádzkovaných našimi zákazníkmi, ako sú napríklad medzimestské autobusy. V konkrétnych prípadoch môžeme rýchlo implementovať vlastné riešenia v MAN Bus Modification Center v Plauene. Existuje už niekoľko koncepcií vyvinutých pre zájazdové autobusy – v úzkej spolupráci s jednotlivými dopravcami. Nariadenia a špecifikácie na medzinárodnej úrovni sú neúplné, a preto sa snažíme diskutovať a implementovať dobré nápady, ktoré presahujú národné hranice.“