INOVOVANÁ PALETA MOTOROV MAN

Rozhovor

INOVOVANÁ PALETA MOTOROV MAN

V polovici júla MAN predstavil médiám úplne nový 9-litrový šesťvalec D15 určený pre trucky radu TGS a TGX. Balík aktuálnych inovácií obsahuje tiež vylepšenia motorov D08, D26 a D38.

Od konca leta sú na slovenskom trhu v ponuke nákladné vozidlá MAN modelový rok 2019 s novými motormi. O novinkách a tiež o tom, čo prinesú inovácie zákazníkom, sme sa rozprávali s Jurajom Žabkom, ktorý je zodpovedný za technický marketing v spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia.

Výrobca vylepšil celé spektrum svojich motorov pre trucky. Čo to znamená v praxi?

Oficiálne sme predaj vozidiel začali 1. septembra. Zásadnou inováciu je prechod na emisnú normu Euro 6d. Samozrejme, týka sa kompletného portfólia počnúc typom D08, ktorý má 4,5-litrovú a 6,9-litrovú verziu, potom je to úplne nový motor D15 s objemom 9 litrov, nasleduje rad D26 so zdvihovým objemom 12,4 litra a ponuku uzatvára najvýkonnejší 15,2-litrový D38. Na grafe vidieť, že aktuálna paleta motorov MAN je veľmi zaujímavá a pokrýva všetky segmenty nákladnej dopravy – od ľahkej distribúcie tovarov až po transport extrémne ťažkých bremien.

Najväčšou novinkou je motor D15. Predstavme ho podrobnejšie.

Nový šesťvalec nahrádza osvedčený typ D20. Bol to mimoriadne úspešný motor, ale keďže emisné normy si vyžadujú čoraz sofistikovanejšie konštrukčné a technologické riešenia, bolo by neefektívne pokračovať s ním ďalej. Preto MAN vyvinul nový motor D15, ktorý má napriek menšiemu zdvihovému objemu väčší výkon, lepšiu palivovú efektívnosť a je tiež ľahší. Menšia hmotnosť o zhruba 230 kilogramov bude výhodou pre dopravcov, ktorí podnikajú v oblasti prepravy objemových produktov v cisternách/silách ako napríklad palivá, minerálne oleje, sypké produkty alebo pri transporte betónových zmesí. V týchto segmentoch nákladnej dopravy je zväčšenie užitočného zaťaženia o takmer štvrť tony určite zaujímavé. Vďaka pomeru hmotnosti, rozmerom a spotrebe sa motor D15 výborne hodí aj pre stavebné či komunálne vozidlá a pre segment stredne ťažkej i ťažkej distribúcie tovarov. V slovenských podmienkach sa môže uplatniť tiež v diaľkovej doprave dielcov pre automobilový priemysel, ktoré sa prepravujú veľkoobjemovými návesmi, ale sú ľahké.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že zdvihový objem 9 litrov je malý – oproti odchádzajúcemu 10,5-litrovému motoru D20.

Nemyslím si to. Už som jazdil s ťahačom, ktorý mal motor D15 s výkonom 400 koní a celková hmotnosť súpravy bola 40 ton. Bolo to úplne v pohode. Samozrejme, že primárne nie je vyvinutý pre ťažkú diaľkovú dopravu, pre tento segment máme iné motory. Na druhej strane si myslím, že D15 môže byť optimálne riešenie pre aplikácie, ktoré som už spomínal. Okrem toho nezabúdajme na ďalší aspekt – veľa prepravcov nejazdí s plne naloženými kamiónmi, takže i tu vidím priestor pre náš nový motor.

Pozrime sa bližšie na tri výkonové modifikácie novinky. Zdôrazňujem, že ide o úplne nový radový šesťvalec so zdvihovým objemom 9037 cm3 (zdvih 145 mm, priemer valcov 115 mm). Zákazníci si môžu vybrať verzie s výkonom 330 k (243 kW), 360 k (265 kW) a 400 k (294 kW). Maximálny krútiaci moment pri 243-kilowattovom variante dosahuje hodnotu 1600 Nm a každá ďalšia výkonová modifikácia generuje o 100 Nm viac. Samozrejme, v širokom rozsahu otáčok 1000 – 1400 min-1, resp. pri najvýkonnejšej verzii 1000 – 1500 min-1.

Ktoré nové komponenty sa podieľajú na hospodárnosti prevádzky a avizovanej všestrannosti motora?

Vstrekovací systém common-rail v motore D15 sa vyznačuje novými vstrekovačmi so vstrekovacím tlakom až 2500 barov, pri ktorom sa palivo atomizuje na mimoriadne jemné kvapôčky pre maximálne efektívne spaľovanie. Jednostupňové turbodúchadlo zabezpečuje optimálny prívod energie a výbornú spätnú väzbu na zošliapnutie pedála akcelerátora, vďaka čomu D15 môže dosiahnuť svoj maximálny krútiaci moment už pri veľmi nízkych otáčkach. Pre 294-kilowattovú verziu motora sa dodáva trubodúchadlo s variabilnou geometriou turbíny.

Ďalej by som spomenul alternátor s inteligentným manažmentom, ktorý sa zapína, len keď je to potrebné a energeticky úsporný vzduchový kompresor či dvojstupňové filtrovanie paliva.

Pre nasadenie v stavebnom priemysle alebo pri rôznorodej distribúcii je súčasťou požadovaného profilu aj výkonná odľahčovacia brzda. Typ D15 má k dispozícii motorovú brzdu Turbo-EVBec s kontinuálnym brzdným výkonom až 350 kW. Umožňuje to elektronicky regulovaná a pneumaticky ovládaná klapka za turbodúchadlom, vďaka ktorej sa môže pri brzdení vytvárať zvýšený protitlak. Brzdný výkon ostáva stály aj v dlhých klesaniach, čo je bonusom z hľadiska bezpečnosti – najmä pri jazde dolu strmým svahom.

Motor D15 nevyužíva na splnenie emisných limitov systém EGR, ale iba močovinu. Aké to má výhody z technického hľadiska?

Jednou z výhod je jednoduchšia konštrukcia – nemá modul na recirkuláciu výfukových plynov EGR. Keďže emisnú normu Euro 6d spĺňa na báze dodatočnej úpravy výfukových plynov systémom SCR, prináša to aj ďalšiu výhodu špeciálne pre segment komunálnych a stavebných vozidiel, pri ktorých bude teraz menej náročná regenerácia komponentov výfukového systému.

Na začiatku rozhovoru sme spomenuli, že v rámci inovácií pre modelový rok 2019 mníchovský výrobca venoval náležitú pozornosť všetkým motorom. O čo konkrétne ide?

Aktuálne verzie Euro 6d dostali vylepšený systém vysokotlakového vstrekovania, modifikované palivové filtre, elektronické ovládanie komponentov chladenia a ekonomický vzduchový kompresor. Okrem toho motory D26 získali o 10 k navyše, resp. o 100 Nm väčší krútiaci moment, takže ich výkonové spektrum je teraz 430, 470 a 510 k.

Za zmienku určite stojí nový modulárny systém spracovania výfukových plynov. Je založený na dvoch alternatívach, ktoré sa používajú v závislosti na modelovom rade: väčší sa montuje do truckov TGX a TGS, menší do vozidiel TGM a TGL. Okrem katalytického konvertora SCR obsahujú systémy aj filter pevných častíc, oxidačný katalyzátor a vstrekovanie AdBlue v jednom kompaktnom telese. Špecialitou je vstrekovanie močoviny bez prítomnosti vzduchu, ktoré funguje bez kompresora a tým prispieva k celkovej hospodárnosti prevádzky.

Systém palivových filtrov v novej generácii motorov MAN prešiel tiež zmenami: teraz vychádza z dvojstupňového konceptu, ktorý pozostáva z predfiltra na ráme a hlavného filtra v motore. To je zárukou vysokej miery účinnosti pri filtrovaní paliva, vďaka čomu sa zlepšuje životnosť hlavného filtra i efektívnosť separovania vody. Nový systém palivových filtrov je inovatívny aj z pohľadu vlastností motora pri studených štartoch pri nízkych teplotách až do -32 stupňov. Nový zmiešavací ventil zabezpečuje, aby palivo, ktoré sa zohrialo, no nevstreklo do spaľovacieho priestoru, neodtekalo zo systému common-rail späť do studenej nádrže, ale preteká okruhom. Doňho sa pridáva vždy len také množstvo nového paliva, aké sa vstreklo do motora. Tým sa znižuje množstvo energie potrebnej na zohrievanie paliva pri nízkej vonkajšej teplote – a teda zvyšuje sa i hospodárnosť prevádzky v zimných podmienkach.