FABRIKY MAN VÝRAZNE ZNÍŽILI EMISIE CO2

Ekológia

FABRIKY MAN VÝRAZNE ZNÍŽILI EMISIE CO2

Zredukovanie emisií CO2 z výrobných závodov o viac ako štvrtinu, taký je aktuálny výsledok spoločnosti MAN Truck & Bus v oblasti ochrany životného prostredia.

Fabriky mníchovského výrobcu úžitkových vozidiel vlani emitovali o 29 % menej CO2 ako pred desiatimi rokmi. Podľa vnútropodnikovej klimatickej stratégie (prijatej roku 2011) hodlal MAN do roku 2020 zredukovať emisie tohto skleníkového plynu o 25 %. Podarilo sa mu to však dosiahnuť o dva roky skôr oproti pôvodnému plánu.

V uplynulých rokoch MAN Truck & Bus investoval cca 40 miliónov eur do siete svojich fabrík a znížil emisie CO2 o zhruba 100 000 ton ročne. Na tomto výsledku sa podieľa množstvo opatrení: Kombinované teplárne a elektrárne vo viacerých výrobných závodoch, veľký fotovoltaický systém v Južnej Afrike, nové koncepty osvetlenia, energeticky úsporná klimatizácia… „Je to obrovský úspech, ktorý s veľkou všeobecnou podporou dosiahol náš projektový tím – sme na to hrdí. Ako priemyselný hráč sme povinní chrániť životné prostredie a bojovať s klimatickými zmenami. Tento záväzok plníme pomocou cielených opatrení v rámci našej klimatickej stratégie,“ hovorí Michael Kobriger, člen predstavenstva MAN Truck & Bus zodpovedný za výrobu a logistiku.

K oblasti životného prostredia pristupuje mníchovská spoločnosť systematicky. Napríklad ak si fabrika vyrába vlastné teplo aj energiu, zvyšuje energetickú účinnosť výrobného procesu. V súčasnosti MAN pracuje na nových cieľoch pri ďalšom znižovaní emisií CO2 vo svojich fabrikách s výhľadom na roky 2025 a 2030.

A ako vyzerajú doterajšie výsledky v číslach? Kým v roku 2008 produkovali fabriky MAN okolo 374 600 ton CO2, vlani bolo 265 710 ton. To znamená zredukovanie emisií CO2 o 108 809 ročne – približne toľko produkuje malé mesto. Osobitnú pozornosť v prehľade si zaslúžia kombinované teplárne/elektrárne vo výrobných závodoch v Mníchove (ročne mínus 9500 ton CO2) a poľských Starachowiciach (za rok o 4000 ton menej CO2) a tiež fotovoltaický systém v prvej klimaticky neutrálnej fabrike v Pinetowne (Južná Afrika). Tento závod zredukoval emisie CO2 ročne o 680 ton a dodáva obnoviteľnú energiu do celej lokálnej výrobnej siete.