E-TRUCK ŤAŽKEJ TRIEDY PRÍDE NA TRH V ROKU 2024

Nákladné vozidlá

E-TRUCK ŤAŽKEJ TRIEDY PRÍDE NA TRH V ROKU 2024

V piatok 13. mája spoločnosť MAN Truck & Bus prvýkrát verejne predstavila takmer sériovú verziu elektrického nákladného vozidla pre diaľkovú dopravu s dojazdom od 600 do 800 km. Ukážkových jázd, ktoré sa konali na bývalom berlínskom letisku Tempelhof, sa zúčastnil aj spolkový minister dopravy Dr. Volker Wissing.

Priekopnícke elektrické úžitkové vozidlo, ktoré bude uvedené na trh v roku 2024, je z technického hľadiska pozoruhodné svojou kapacitou pre budúce megawattové nabíjanie. Významným partnerom MAN pri tomto riešení je ABB E-mobility, popredný svetový poskytovateľ nabíjacích zariadení pre elektrické vozidlá, ktorý si vytýčil cieľ priniesť technológiu megawattového nabíjania na trh v najbližších troch rokoch. MAN a ABB E-mobility zvyšujú tempo ďalšej fázy elektrickej mobility so zámerom dosiahnuť pri vozidlách pre diaľkovú kamiónovú dopravu potenciál denného dojazdu od 600 do 800 km. Okrem toho obidve spoločnosti svojou jasnou angažovanosťou v oblasti e-mobility signalizujú, že priemysel je pripravený pokračovať a že zákonodarcovia musia vytvoriť politický rámec pre cestnú nákladnú dopravu s nulovými emisiami.

„Aby sme dosiahli naše klimatické ciele, treba dekarbonizovať cestnú nákladnú dopravu. Preto sa sústredíme predovšetkým na zvyšovanie predaja úžitkových vozidiel ohľaduplných k životnému prostrediu a na vývoj patričnej vysokovýkonnej nabíjacej infraštruktúry. Projekt v oblasti vysokovýkonného nabíjania pre e-trucky, ktorý podporujeme na diaľnici A2, poskytuje významné poznatky. Teraz je dôležité rýchlo dostať na cesty viac elektrických nákladných vozidiel. Partnerstvo medzi MAN a ABB ukazuje, že ideme správnym smerom,“ povedal spolkový minister dopravy Dr. Volker Wissing.

Alexander Vlaskamp, generálny riaditeľ MAN Truck & Bus, počas ministrovej skúšobnej jazdy v elektrickom trucku zdôraznil, že „zrýchlenie rozširovania nabíjacej infraštruktúry je jedinou cestou, ako dosiahnuť rozvoj transportu a splniť klimatické ciele.“ Objasnil tiež dôvody, prečo sa MAN pri svojich budúcich flotilách bez emisií spolieha na batériové elektrické pohonné systémy. Sú to nízke prevádzkové náklady a najlepšia celková energetická stopa. „Ako súčasť Traton Group sa spolu s priemyselnými partnermi už podieľame na spoločnom podniku, ktorý hodlá vyvinúť a prevádzkovať vysokovýkonnú verejnú nabíjaciu sieť. Cieľom je vytvoriť aspoň 1700 nabíjacích miest so zelenou elektrinou po celej Európe,“ dodal Alexander Vlaskamp.

Elektrický truck MAN, ktorý má prísť na trh v roku 2024, je už teraz vybavený potrebnou technikou pre budúce megawattové nabíjacie systémy. To mu umožní denne absolvovať trasy dlhé od 600 do 800 kilometrov. Spoločnosť ABB E-mobility hodlá takéto nabíjacie systémy rýchlo uviesť do predaja. „Naším cieľom je podporovať elektrickú mobilitu vo všetkých oblastiach. V spoločnosti ABB E-mobility pracujeme na vývoji náležitých výkonových štandardov už roky. Megawattové nabíjanie si bude vyžadovať novú technológiu napájania pri viac ako 1000 voltoch, takže systémová elektrická bezpečnosť a spoľahlivosť sú pri takýchto úrovniach príkonu nevyhnutné. Našou spoločnou ambíciou je priniesť novú technológiu na trh do troch rokov. V minulosti takéto fázy vývoja často trvali oveľa dlhšie,“ povedal Frank Mühlon, generálny riaditeľ ABB E-mobility.

Záväzný a jednotný štandard je kľúčový aj pre uvedenie megawattovej technológie do praxe. Nemecko by tu mohlo nastaviť kritériá: Na celosvetovo prvom projekte vysokovýkonného nabíjania, ktorý je financovaný nemeckou vládou, pracuje vyše 20 partnerov z priemyslu a vedy vrátane MAN a ABB. Na štyroch miestach diaľnice A2 sa už budujú vysokovýkonné stanice s megawattovými nabíjacími systémami, ktoré budú základom pre celoštátne rozšírenie projektu.