DAR OD ZAMESTNANCOV MAN ĽUĎOM V NÚDZI

Sociálna zodpovednosť

DAR OD ZAMESTNANCOV MAN ĽUĎOM V NÚDZI

Peniaze zo špecifického fondu „Restcentkasse“ sa použijú ako finančný dar od zamestnancov Volkswagen Group pre ľudí v núdzi.   

Prostredníctvom OSN fondu pre utečencov zamestnanci MAN venovali 100 000 eur na pomoc ľuďom trpiacim vojnou na Ukrajine. Zamestnanci nemeckých pobočiek a spoločností MAN prispievajú centami zo svojich výplatných pások do tzv. Restcentkasse (fond zo zvyšných centov) – zbierka potom slúži ako kapitál, aby mohli poskytnúť väčšiu finančnú podporu rýchlo a bez veľkých výdavkov.

Peniaze idú do „zamestnaneckého daru“, ktorý zriadili zástupcovia vedenia a zamestnancov Volkswagen Group. V spoločnosti MAN je pod záštitou personálneho riaditeľa Arneho Pulsa a bývalej predsedníčky podnikovej rady koncernu Irmi Maucher.

„Teší nás, že môžeme rýchlo reagovať na naliehavé humanitárne potreby spôsobené vojnou,“ hovorí riaditeľ pre ľudské zdroje Arne Puls. „Zamestnanci MAN prejavujú solidaritu s ľuďmi v núdzi. Veľkú ochotu poskytnúť materiálnu pomoc v súčasnej kríze dokazuje aj ich dar z centového fondu.“

Peniaze pre Ukrajinu idú na účet pre utečeneckú pomoc Organizácie spojených národov. Volkswagen je už dlhé roky partnerom UN Refugee Aid, národného partnera Agentúry OSN pre utečencov (UNHCR). Pri organizovaní podpory v núdzi UNHCR úzko spolupracuje s úradmi na Ukrajine, resp. v susedných krajinách. Humanitárni pracovníci sú v pohotovosti, aby poskytli humanitárnu pomoc a zásobovali ukrajinské obyvateľstvo nevyhnutnými životnými potrebami. Koncern Volkswagen v mene všetkých svojich značiek už prispel agentúre UNHCR sumou jeden milión eur na pomoc utečencom.